De kritische mobilist (v/h Verontruste ANWB leden)

(Fijn)stof om over na te denken

 

(Bijdrage van Paul Cohn, 3 oktober 2005) Naar aanleiding van al dan niet 'fiction' over hoeveel brandstof 'erin gaat' - zwavelvrij, zwavel-arm of zwavelhoudend - doe ik u een vergelijking met bronvermelding toekomen van hoeveel carcinogeen verbrandingsproduct (PM10 of fijnstof) in Duitsland resp. Nederland eruit komt:

In Duitsland 37mg/km      (30 kton over 799,5 miljard km in 2001)

In Nederland 187 mg/km (17,4 kton over 93 miljard kilometers in 2003)

In die jaren voldeed Aral - naar eigen opgave - aan  < 10 ppm S8 (zwavel) en Shell - naar eigen opgave - aan < 50 ppm S8 (alleen Shell Pura was < 10 ppm zwavel)

Paul Cohn, Borne

 

BRONNEN

D:

Kilometers:     www.daeb.de/statistik/vereine.php

Emissies:         www.fiafoundation.com/resources/documents/468833345__adac_klanner.pdf sheet 5 (ADAC-Technik Zentrum)

NL:

Kilometers:      www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/mens-maatschappij/mobiliteit/publicaties/artikelen/archief/2004/2004-1470-wm

Emissies:         www.ecn.nl/nwsbrf/article/0018.html


De kritische mobilist 2005

Commentaar en kopij aan ons opsturen


Terug naar eerste pagina