De kritische mobilist (v/h Verontruste ANWB leden)

CRISISMANAGEMENT: ROOD MET GROEN SAUSJE

Klimaatverandering tegengaan čn werkgelegenheid stimuleren, het kan met de Green New Deal. Stichting Natuur en Milieu en de FNV presenteerden dit plan onlangs aan het kabinet (zie: http://www.snm.nl/page.php?pageID=76&itemID=4870&themaID=7). De economische crisis kan niet los gezien worden van wereldwijde klimaatcrisis en problemen in de energievoorziening. Daarom ontwikkelden beide organisaties een pakket van maatregelen die zowel een duurzame energievoorziening en groene innovatie stimuleren alsook de Nederlandse concurrentiekracht en werkgelegenheid verbeteren.

De kabinetsplannen die nu uitlekken houden het afschaffen van de vliegtax -een eerste magere aanzet tot ecotax van de milieubelasting door vliegtuigen- en grootschalig bouwen aan nieuwe snelwegen in. De negatieve milieu-effecten hiervan wegen niet tot nauwelijks op tegen de eveneens gepresenteerde windmolenparken en woningisolatie.

Geen Green New Deal dus voor CDA, PvdA en CU........ Een gemiste kans. (EvD)


De kritische mobilist 2009


Commentaar en kopij aan ons opsturen

Terug naar eerste pagina