De kritische mobilist (v/h Verontruste ANWB leden)

‘CO2-uitstoot vervoer snel belasten’

(NRC 28 januari 2008) Automobilisten en bedrijven moeten „zo snel mogelijk" een prijs gaan betalen voor de uitstoot van CO2. Dat is de conclusie van een gezamenlijk advies aan het kabinet van de Raad voor Verkeer en Waterstaat, de VROM-Raad en de Algemene Energieraad.

Om de Europese klimaatdoelen te halen, moet de overheid een „veel krachtiger CO2-beleid” voeren op het gebied van verkeer en vervoer, staat in het rapport Een prijs voor elke reis. Ideaal zou een mondiaal systeem van emissiehandel zijn voor al het vervoer. Realistischer is de kans op een Europees systeem waarbij alle auto’s, trucks, schepen en vliegtuigen betalen voor de uitstoot van broeikasgassen. Tot de komst van zo’n Europees systeem, dat misschien „tientallen jaren” op zich zal laten wachten, doet Nederland er goed aan om voor het wegverkeer een kilometerprijs in te voeren waarvan de hoogte afhankelijk is van de mate van CO2-uitstoot. Voor de luchtvaart moet een systeem komen waarin de hoeveelheid CO2-uitstoot van een vliegtuig de hoogte van het landingsgeld bepaalt. Het systeem moet gaan gelden voor alle vluchten van en naar de grote Europese luchthavens, zoals Heathrow (Londen), Charles de Gaulle (Parijs), Frankfurt, Madrid en Schiphol. Ook moet er een CO2-heffing komen op het brandstofverbruik van zeeschepen, afhankelijk van de route of van de hoeveelheid brandstof.

Het „aantrekkelijke” van het systeem is volgens de drie raden dat burgers en bedrijven zelf kunnen bepalen hoe ze de reductie het beste en tegen de laagste kosten kunnen bewerkstelligen. „De industrie kan bijvoorbeeld, aangespoord door de consument, zuiniger auto’s produceren. Diezelfde consument kan er echter ook voor kiezen minder per auto te reizen of vaker het openbaar vervoer te nemen.”

Het advies is vanmiddag aangeboden aan de ministers Eurlings (Verkeer en Waterstaat, CDA) en Van der Hoeven (Economische Zaken, CDA).


 

De kritische mobilist 2008


Commentaar en kopij aan ons opsturen

Terug naar eerste pagina