De kritische mobilist (v/h Verontruste ANWB leden)

Op dorpsplein Binnenhof ondervinden de milieuclubs momenteel forse tegenwind vanuit de rechterflank, ook van de zojuist tot groen bekeerde VVD. Er lijkt sprake van een ware bijltjesdag, door rechtse partijen en media. Klimaatstrijder Duijvendak werd daardoor uit de Tweede Kamer geblazen. Dagblad Trouw ziet de actie over een handtekening van onze milieuminister, ooit voorzitter van Vereniging Milieudefensie, 22 jaar geleden als een treurig dieptepunt in onze politiek. (EvD)

'Minister Cramer steunde inbraak door actievoerders'

(Volkskrant 26 augustus 2008) Minister Cramer van Milieu stond in 1985 vierkant achter de publicatie van de uit het ministerie van Economische Zaken gestolen documenten in het actieblad Bluf!. Dit meldt NRC Handelsblad. Het GroenLinks-Kamerlid Duyvendak kwam eerder deze maand ten val na zijn bekentenis dat hij betrokken was bij de inbraak.

Cramer ondertekende in juni 1986 in haar toenmalige hoedanigheid als voorzitter van Milieudefensie een advertentie in de Volkskrant, waarin zij samen met 177 andere personen vierkant achter de actievoerders ging staan. De advertentie onder de kop 'Openbaren kan iedereen' verscheen op het moment dat Justitie bezig was met onderzoek naar opruiing en poging tot uitlokking van inbraak en diefstal door de onbekende redactie van het actieblad Bluf!

Bij de inbraak in het ministerie werden documenten buitgemaakt over plannen van de regering met kernenergie. De documenten werden in het actieblad gepubliceerd.

Verantwoordelijkheid
De ondertekenaars van de advertentie nemen verantwoordelijkheid voor de inbraak. 'Wij ondersteunen de funktie die het Weekblad Bluf! nu al 4,5 jaar vervult door het publiceren van geheime dokumenten, die laten zien hoe het werkelijk toegaat in de Haagse kringen. Wij verklaren hierbij de gezamenlijke opdrachtgevers te zijn van, en verantwoordelijk te zijn voor, de uitgave van de nummers van Bluf! waarin de gewraakte dokumenten werden gepubliceerd, en beschouwen daarmee het gerechtelijk vooronderzoek waarmee het Openbaar Ministerie tracht de identiteit te onthullen van "de" redaktie van Bluf! voor gesloten.'

Herinnneren
Via haar woordvoerder laat Cramer weten dat zij zich er ‘helemaal niks’ meer van kan herinneren. ‘Ik kan me ook niet voorstellen dat ik die advertentie persoonlijk heb ondertekend.’ Cramer wijst erop dat haar naam verkeerd gespeld staat: ‘Jaqueline Kramer’.

Mede-ondertekenaars van de advertentie waren onder anderen journalist Joost Divendal, schrijver Geert Mak, journalist Gerard van Westerloo, strafrechtdeskundige Theo de Roos, journaliste Anneke Teunissen (toen De Waarheid, nu de Volkskrant) en Andrée van Es, oud-PSP-Kamerlid en huidig topambtenaar op het ministerie van Binnenlandse Zaken.

De handtekening van Cramer tekent een treurig politiek klimaat / commentaar

(Trouw 29 augusus 2008) VVD-Kamerlid Neppérus reageerde deze week ’hevig geschrokken’ op het nieuws dat de handtekening van minister Cramer (PvdA, milieu) zou staan onder een steunbetuiging van 22 jaar geleden aan het actieblad Bluf!

Cramer kan zich er niks van herinneren, maar ’als dit blijkt te kloppen, ontstaat er een hele moeilijke situatie’, dreigde de VVD. Ook de PVV voorspelde ’zwaar weer’ voor de minister als de handtekening met een verkeerd gespelde naam (Cramer met een K) die van de huidige minister is.

Of minister Cramer nou wel of niet wist dat ze als voorzitter van Milieudefensie onder de advertentie stond, doet niet ter zake. Ook als ze dat wel wist, of geweten kon hebben, dan nog is de reactie van VVD en PVV overdreven, zo niet overspannen.

De voorzitter van Milieudefensie was een van de 178 mensen uit politiek, journalistiek en wetenschap die vonden dat de redactie van het actieblad Bluf! niet vervolgd moest worden wegens het publiceren van documenten die gestolen waren uit het ministerie van economische zaken. De symphatisanten zijn geen actievoerders die zelf bij de inbraak betrokken waren, het zijn ook geen redacteuren die de gegevens publiceerden (die vervolgens dankbaar werden overgenomen door de gevestigde media, waaronder Trouw).

Het gaat om mensen die wilden dat Bluf! doorging met het publiceren van geheime documenten ’die laten zien hoe het werkelijk toegaat in de Haagse Kringen’. Die wens staat wel erg ver af van de inbraak zelf. Van een strafbaar feit was al helemaal geen sprake, laat staan dat deze groep mensen erop uit was de democratische rechtsorde omver te werpen.

Politici hebben de plicht zich te verantwoorden voor wat ze hebben gedaan. Maar ook door de reacties van VVD en PVV dreigt een maatschappelijk klimaat te ontstaan dat neigt naar een heksenjacht op iedereen die ooit actie voerde, en die zich nog steeds links noemt. Rechtse politici wordt hun linkse verleden nooit kwalijk genomen.

Minister Cramer zou eerst zelf uitzoeken of en hoe die handtekening onder de advertentie terecht is gekomen. Maar in het huidige klimaat, waarin elke fout een politicus fataal kan zijn, is het vast verstandig dat ze een adviesbureau heeft ingeschakeld om boven tafel te krijgen wat er precies is gebeurd.

Tegelijkertijd is het treurig dat een handtekening onder een advertentie 22 jaar na dato aanleiding is tot zo’n onderzoek, en tot een debat met de minister-president. Meer dan een aardig nieuwtje is het immers niet. Als de handtekening van Kramer al die van Cramer is.


De kritische mobilist 2008


Commentaar en kopij aan ons opsturen

Terug naar eerste pagina