De kritische mobilist (v/h Verontruste ANWB leden)

In 2008 wordt "ontdekt" dat de brommer een grotere vervuiler dan de vrachtauto is. In 2002 schreven we naar aanleiding van een ANWB-nieuwtje al het volgende op deze site:

"Op zich lijkt het een aardig idee om de bromscooter meer in te zetten in het woon-werk-verkeer. De scooter neemt minder ruimte in en verbruikt minder brandstof dan de auto. Er is echter een maar, naast het veiligheidsaspect: de scootertjes zijn vaak veel lawaaiiger dan de auto en de luchtverontreiniging door de tweetactjes is erg groot. Zaak voor de overheid om -zeker bij bij een snelle toename van het aantal scootertjes- snel katalysators verplicht te stellen die de vervuiling met meer dan 90% kunnen terugbrengen! (zie elders op deze site het artikel Brommers en bromscooters: voor f 200,= 85%, voor f 400,= 98% minder luchtvervuiling) (EvD).

Proef met anti-file scooter

(www.anwb.nl 24-05-2002) De Stichting Bromfiets gaat de bromscooter inzetten als wapen tegen de files. Voor werknemers die binnen een straal van twintig kilometer van hun werk wonen is de bromscooter een goed vervoersmiddel, aldus de stichting. Begin juni start Stichting Bromfiets dan ook een proef bij grote bedrijven, om het nut van een scooter boven een auto aan te prijzen.

De proef begint als eerste op Schiphol. Personeelsleden kunnen de scooter dan minimaal een week van de zaak lenen. Op die manier komen ze erachter of de tweewieler voor hun makkelijk in gebruik is. De ‘proefkonijnen’ hebben de keuze uit een gewone bromscooter, waarvoor een helm verplicht is, of een snorscooter. De campagne loopt tot oktober.

Stichting Bromfiets is een samenwerkingsverband van de RAI Vereniging, Bovag en de branchevereniging van rijwielhandelaren NCBRM."
(tot zover ons stukje van 2002).

In 2002 verwijzen we naar een eerdere tekst uit 1999 (.....) over 85% vermindering van de luchtvervuiling door een filter van 200 gulden. Waarom moet in Nederland alles zo lang duren voordat we een probleem opnieuw ontdekken terwijl de relatief goedkope oplossingen al zo lang bekend zijn.

Brommer is nog vuiler dan vrachtwagen

(Volkskrant 28 februari 2008) Brommers en scooters stoten per seconde meer ultrafijnstof uit dan vrachtwagens, en twee keer zo veel als een gemiddelde auto. Een fietser ademt extreem veel ultrafijnstof in wanneer een brommer hem passeert. Dit blijkt uit onderzoek van de Fietsersbond in samenwerking met de Universiteit Utrecht.

Het onderzoek wordt in het maartnummer van het blad De Vogelvrije Fietser gepresenteerd.

In twaalf steden werden metingen uitgevoerd met een fiets en een auto met meetapparatuur. Duidelijk werd dat een fietser een piek aan viezigheid binnenkrijgt als een brommer of een vrachtwagen hem rakelings passeert. Of als een fietser naast een brommer staat te wachten bij een stoplicht. In dergelijke verkeerssituaties kan de concentratie ultrafijnstof in de lucht vertienvoudigen.

De metingen werden geanalyseerd door IRAS, een instituut van de Universiteit Utrecht dat zich bezighoudt met gezondheidsrisico"s door milieuvervuiling. De wetenschappers van IRAS waren verrast dat de pieken van ultrafijnstof door verkeer zo hoog zijn. Daarbij blijken brommers "ultrafijnstofkanonnen", aldus onderzoeker Frank Borgman van de Fietsersbond. "Vrachtwagens en oude auto"s zijn berucht om hun bijdrage aan de luchtvervuiling, terwijl brommers, vanwege hun geringere aantallen, grotendeels buiten schot blijven in de discussie over luchtkwaliteit."

De Fietsersbond gaat nu aan minister Cramer van Milieu vragen of er emissie-eisen kunnen worden gesteld aan de brommer.

Borgman van de Fietsersbond: "Brommers moeten overal van het fietspad worden geweerd. Daarbij moeten fietsroutes niet langs drukke wegen worden aangelegd. Wij adviseren fietsers al zo veel mogelijk voor een rustige fietsroute te kiezen."

De Fietsersbond mat voor dit onderzoek niet de concentraties fijnstof in de lucht, maar de nog kleinere deeltjes ultrafijnstof. Ultrafijnstof is de beste indicator voor luchtverontreiniging die wordt veroorzaakt door verkeer. Borgman: "Hoe kleiner de deeltjes, hoe schadelijker voor de gezondheid. Omdat ze diep in de longen kunnen doordringen, de bloedbaan in, kunnen ze gemakkelijk in het lichaam ontstekingsreacties veroorzaken."

Vanaf 2006 onderzoekt de Fietsersbond de luchtkwaliteit voor fietsers. Uit het onderzoek bleek dat de blootstelling aan ultrafijnstof in de auto twee keer zo hoog is als op de fiets. Bij fietsen gaat echter twee keer zo veel lucht door je longen door de lichamelijke inspanning. Maar, verzekerden de wetenschappers van de Universiteit Utrecht tot opluchting van de fietsersbond, de gezondheidswinst van de lichaamsbeweging weegt bij fietsen nog op tegen de gezondheidsschade van de luchtvervuiling.

Borgman: "De fietser veroorzaakt geen vervuiling maar krijgt wel veel vervuiling van anderen over zich heen, vergelijkbaar met passief roken. Wij dachten: we kunnen wel roepen "ga allemaal fietsen", maar is dat gezien de luchtvervuiling wel zo"n goed idee" Als de wetenschappers de conclusie hadden getrokken dat je beter niet kunt fietsen in de stad, dan was dat voor ons heel erg geweest."


De kritische mobilist 2008


Commentaar en kopij aan ons opsturen

Terug naar eerste pagina