De kritische mobilist (v/h Verontruste ANWB leden)

"Klimaatneutraal vliegen geen oplossing voor CO2-uitstoot"

(Klimaatnieuws.nl 8 maart 2007) Steeds meer bedrijven schermen met klimaatneutrale producten en diensten, maar deze zijn in werkelijkheid geen oplossing voor de CO2-uitstoot. Dat stelt Govert Valkenburg (techniekfilosoof, elektrotechnisch ingenieur en musicus) in de Volkskrant. De consument wordt misleid, omdat hij of zij ten onrechte de indruk krijgt dat de uitstoot van de auto, het vliegtuig en de cv-ketel er na compensatie niet meer toe doen.

Het grootste deel van de CO2 die we uitstoten, is afkomstig uit de verbranding van fossiele brandstoffen: aardolie, steenkool en aardgas. De bomen in de klimaatneutraal-projecten nemen CO2 op uit de lucht en slaan deze op als een of andere verbinding van koolstof. Maar daarmee is de koolstof nog niet terug waar hij vandaan kwam: veilig opgeborgen in een diepe aardlaag onder Slochteren of Koeweit. Die koolstof nam daar diep onder de grond geen deel aan de kringloop van het leven; nu het echter door ons naar boven is gehaald, zal het daar blijven ook: als de boom sterft, verbrand of opgegeten wordt, zal de koolstof alsnog in de vorm van CO2 in de atmosfeer terechtkomen. Eigenlijk zou je dus moeten betalen om tot in de eeuwigheid een bepaalde oppervlakte aan bos te handhaven – maar dat bieden de projecten niet, ze laten alleen gedurende een jaar zoveel bomen voor je groeien als nodig is om jouw CO2 op te nemen. De klimaatneutraal-projecten zijn dus niet meer dan uitstel van executie.

Het kwalijkste aan de klimaatneutraal-initiatieven is dat ze wel eens een averechts effect kunnen hebben. Bij de introductie van de spaarlamp dachten we dat het energieverbruik voor verlichting wel zou dalen. In werkelijkheid gingen mensen de spaarlamp gebruiken om plaatsen permanent te verlichten waar dat voorheen niet gebeurde. Op dezelfde manier kun je verwachten dat mensen de auto steeds minder milieubewust gaan gebruiken, omdat ze hun schuld aan het eind van het jaar kunnen afkopen – want wat is nu een paar tientjes op 10.000 km.

De enige oplossing volgens Valkenburg is fossiele brandstoffen niet langer te gebruiken:

Er zijn genoeg niet-fossiele energiebronnen. Als je een boom hakt en die verbrandt, is er in principe niets aan de hand: de CO2 die daarbij vrijkomt, is door die boom zelf eerder uit de atmosfeer gehaald. Voor diesel uit koolzaad geldt hetzelfde.

Windenergie en zonne-energie stoten helemaal geen CO2 uit. Zij hebben wel andere nadelen, waarvan de belangrijkste is dat het enige tijd duurt voordat de energie, nodig voor de productie van zonnecellen en windmolens, is terugverdiend.

Ook de verbranding van waterstof is volstrekt CO2-neutraal, simpelweg omdat er geen koolstof als brandstof aan te pas komt. Overigens heb je voor de productie van waterstof wel veel elektriciteit nodig.

Aan al deze bronnen kleven nadelen, waardoor ze niet van vandaag op morgen te realiseren zijn.

Dan maar geen bomen aanplanten?

Zo ligt het nu ook weer niet. Bomen zorgen er wel degelijk voor dat CO2, al is het dus tijdelijk, uit de lucht is. Niet voor niets is volgens het Kyoto-protocol bosbouw toegestaan als compensatie voor CO2-uitstoot. Maar bomen planten is op de lange termijn geen oplossing.


De kritische mobilist 2007


Commentaar en kopij aan ons opsturen

Terug naar eerste pagina