De kritische mobilist (v/h Verontruste ANWB leden)

Snellere opwarming door westenwind en minder wolken

(NU-NL 31 juli 2008) Noordwest-Europa, dus ook Nederland, warmde de afgelopen vijftig jaar 2,2 keer sneller op dan het mondiale gemiddelde en sneller dan verwacht.

"Die snellere opwarming wordt hoogstwaarschijnlijk niet veroorzaakt door natuurlijke schommelingen", stelt het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) donderdag voorzichtig in zijn klimaatrapportage 'De toestand van het klimaat in Nederland 2008'.

Ook de Noordzee warmt sneller op dan verwacht. Deze opwarming zorgt voor hevige regenval in de kustgebieden, in het bijzonder aan het eind van de zomer. Nederland kent tegenwoordig dan ook meer periodes met hevige regenval dan in het verleden.

Zomer

Vooral in het voorjaar en in de zomer gaat de opwarming van Noordwest-Europa hard. In de herfst en winter wat minder snel, maar nog altijd sneller dan het wereldwijde gemiddelde. Voor een deel wordt de opwarming veroorzaakt door weersinvloeden uit andere werelddelen en het feit dat continenten sneller opwarmen dan oceanen.

In Nederland speelt daarnaast ook een rol dat we meer westenwind hebben in de late winter, meer zonnestraling en minder wolken.

Uitschieters

In de rapportage kijkt het KNMI terug op het weer van de afgelopen vijf jaar in Nederland. In die periode was het in Nederland 80 procent van de tijd warmer dan normaal. Uitschieters waren 2006 en 2007 die meteen tot de warmste jaren ooit behoorden.

Vooral de herfst van 2006, de winter van 2007 en het voorjaar van 2007 waren opmerkelijk warm. "Zelfs als we rekening houden met de snellere opwarming van Nederland zijn dit uitzonderlijk grote afwijkingen boven de trend", stelt het KNMI.

Niet uitzonderlijk

Sinds 1975 stijgt het aantal warme dagen in Nederland. Sinds 1962 neemt het aantal periodes met sterke wind juist af. De afgelopen jaren was de enige storm van enige betekenis die van 18 januari 2007. Qua neerslag valt op dat het langs de Nederlandse kust gemiddeld natter is dan in de rest van het land. De zomer van 2003 was droog "maar niet uitzonderlijk". Het voorjaar van 2007 was wel extreem droog; dat was niet eerder vertoond.

In het klimaatrapport is nauwelijks aandacht voor kou en vorst. Niet zo verwonderlijk aangezien Nederland de afgelopen jaren nauwelijks vorst heeft gezien en al helemaal geen strenge vorst. Alle klimatologische effecten, zoals hevige regenval, hogere temperaturen en minder vorstperiodes zullen naar verwachting onverminderd doorzetten.


De kritische mobilist 2008


Commentaar en kopij aan ons opsturen

Terug naar eerste pagina