De kritische mobilist (v/h Verontruste ANWB leden)

Londen komt met radicaal plan tegen uitstoot CO2

(Trouw 14 maart 2007) De Britse regering wil dat in 2050 de CO2-uitstoot in het land zestig procent lager is.

In Europa lijkt de tijd rijp voor het nemen van serieuze milieumaatregelen. Vrijdag presenteerden Europese ministers op de EU-top afdwingbare maatregelen om de uitstoot van broeikasgassen in 2020 met twintig procent te verlagen. En gisteren maakte de Britse regering haar plannen bekend voor een nieuw juridisch raamwerk om de CO2-uitstoot in Groot-BrittanniŽ te verminderen. David Miliband, minister van milieu, lanceerde zijn wetsvoorstel gisteren op de website YouTube, een wereldprimeur.

De Britse plannen zijn uniek omdat de regering
om de vijf jaar nieuwe richtlijnen voor de uitstoot van kooldioxide wil laten vaststellen. Politici kunnen de voorgenomen doelstellingen daarom niet afdoen als een lange-termijnproject, waarbij zij de plannen moeiteloos doorschuiven naar een volgende generatie politici. Als de regering zich niet aan de richtlijn houdt, kan zij alsnog worden gedwongen via de rechter.

Een
onafhankelijke commissie gaat de richtlijnen vaststellen en controleren. Bovendien moet in 2020 al 20 tot 32 procent van de totale geplande daling van 60 procent zijn bereikt. Naast het nieuwe juridische raamwerk, bevat het wetsvoorstel plannen om energiegebruik thuis te verminderen. Zo moeten huizen in 2010 beter zijn geÔsoleerd en wil de regering fabrikanten van televisies en dvd-spelers vragen de standby-knop te verwijderen van de apparatuur.

De plannen zijn in Groot-BrittanniŽ, waar de politieke partijen strijden om het predikaat ’de groenste partij’, redelijk positief onthaald. Politici en milieuactivisten loofden het dwingende karakter van de maatregelen, maar de Conservatieven reageerden teleurgesteld omdat de richtlijnen niet jaarlijks zullen worden vastgesteld. Veel milieuorganisaties hadden bovendien liever gezien dat de regering zou streven naar 80 procent minder CO2-uitstoot.

Ook wil Miliband de luchtvaart niet extra gaan belasten, terwijl vliegverkeer de snelst groeiende oorzaak is van CO2-uitstoot. Maar de minister vond dat niet nodig omdat vliegverkeer maar 5 procent van de CO2-uitstoot veroorzaakt, tegen 25 procent van de Britse huishoudens.


De kritische mobilist 2007


Commentaar en kopij aan ons opsturen

Terug naar eerste pagina