De kritische mobilist (v/h Verontruste ANWB leden)

Reductie CO2 kost veel meer

MNP: miljarden extra naar milieu

(Nederlands Dagblad 28 februari 2007) Alleen als burgers en bedrijven hun gedrag drastisch veranderen, kan het nieuwe kabinet zijn milieudoelstellingen halen. Ook moeten overheid, bedrijven en burgers miljarden meer aan het milieu besteden. Dat blijkt uit een analyse van het regeerakkoord, gemaakt door het Milieu- en Natuurplanbureau (MNP).

De uitstoot van CO2 moet in 2020 met bijna een derde zijn verminderd, vergeleken met de uitstoot in 1990. Dat gaat volgens het MNP tegen die tijd negen miljard euro kosten. Er is nu slechts een half miljard extra voor uitgetrokken.

Het kabinet wil dat het energieverbruik per jaar twee procent daalt. Tegelijk moet de economie jaarlijks met eenzelfde percentage groeien. Die combinatie is lastig, concludeert het MNP. Want in een groeiende economie, hebben de mensen meer geld. Hierdoor zullen ze in 2020 ruim 20 procent meer onderweg zijn, 10 tot 20 procent meer energie verbruiken en zal de uitstoot van broeikasgassen tot 10 procent groter zijn. Als tegelijk het milieu schoner moet worden, moet er dus veel grondig veranderen, aldus het planbureau.

Tot nu toe kwamen verbeteringen in het milieu vooral door nieuwe technieken: katalysators maakten auto's schoner, nieuwe lampen gebruikten minder energie. Maar als het milieu er over dertien jaar Úcht beter aan toe moet zijn, is meer nodig dan alleen nieuwe techniek.

Dat dit lastig wordt, blijkt bijvoorbeeld bij duurzame energie. Het kabinet wil dat in 2020 een vijfde van het energiegebruik uit schone bronnen komt, zoals de zon, wind en biomassa. Om dat te bereiken, is alleen in de transportsector al een revolutie nodig. EÚnderde van het transport moet dan namelijk overstappen op dure biobrandstof, zoals diesel uit koolzaad.

Vliegtaks
Het idee om vliegen te ontmoedigen door een extra belasting op vliegtickets, zal nauwelijks effect hebben, aldus het MNP. Wellicht kiezen minder Nederlanders voor het vliegtuig. De lucht boven Schiphol zal echter nauwelijks opklaren, meent het MNP. Het vliegverkeer heeft de handen dan namelijk nog altijd vol aan de continue groei van het aantal passagiers dat op Schiphol overstapt. Ook de groeiende hoeveelheid vrachtverkeer zorgt ervoor dat het aantal vliegtuigen in de lucht hoog blijft.

Milieuwinst kan wel worden geboekt als het kabinet de motorrijtuigenbelasting voor zuinige auto's verlaagt en die voor vervuilende diesels verhoogt. Ook het invoeren van rekeningrijden is goed voor het milieu: het autogebruik kan daardoor tegen 2020 met vijftien procent zijn afgenomen.


De kritische mobilist 2007


Commentaar en kopij aan ons opsturen

Terug naar eerste pagina