De kritische mobilist (v/h Verontruste ANWB leden)

Uitstoot CO2 in Nederland moet 5 procent omlaag

(ANP 16 januari 2007) Nederland mag in de jaren tussen 2008 en 2012 ruim 5 procent minder van het broeikasgas kooldioxide uitstoten dan het kabinet wil. Dat heeft de Europese Commissie dinsdag besloten.

Het kabinet had voor die jaren een maximum voorgesteld van 90,4 miljoen ton per jaar, maar Brussel kent Nederland nu een maximum van 85,8 toe. In 2005 werd er in Nederland 80,35 miljoen toen CO2 (kooldioxide) uitgestoten.

De limieten aan de uistoot van broeikasgassen zijn nodig om de verdere opwarming van de aarde tegen te gaan. Een groot aantal landen heeft in de vorige eeuw in het Japanse Kyoto afgesproken de uitstoot te beperken. Het doel voor de EU is om in 2020 8 procent minder uit te stoten dan in 1990.

Emisssierechten

Begin deze week werd al duidelijk dat de Commissie niet zou instemmen met de Nederlandse voorstellen voor de uitstoot tussen 2008 en 2012. De Commissie stelt ook dat het kabinet de verwachte inkomsten uit een geplande korting van 15 procent op de emissierechten niet mag verdelen onder energie-afhankelijke bedrijven.

Brussel vindt ook dat Nederland de reductie van de uitstoot van CO2 minder in het buitenland mag realiseren door daar uitstootrechten op te kopen. Brussel koppelt hieraan een maximum van 10 procent, waar het Nederlands kabinet streefde naar 12 procent.

Klimaatverandering in Nederland

In totaal wil eurocommissaris Stavros Dimas voor ongeveer 7 procent korten op de voorstellen die de EU-lidstaten hebben ingediend.

Nederland zit met 5,1 procent onder dat gemiddelde. Duitsland en BelgiŽ zitten op 6 en 7 procent, maar landen als Letland en Litouwen mogen maar ongeveer de helft vervuilen van wat ze zouden willen.

EuroparlementariŽr Dorette Corbey van de PvdA is daarom redelijk tevreden. 'Nederland heeft het in vergelijking met andere landen niet slecht gedaan.' Ze is ook tevreden dat Dimas een scherper beleid van Den Haag eist. 'Nederland wordt het meest bedreigd door klimaatverandering, dan is het logisch dat wij de fakkel dragen.'


De kritische mobilist 2007

Commentaar en kopij aan ons opsturen


Terug naar eerste pagina