De kritische mobilist (v/h Verontruste ANWB leden)

Goed pleidooi voor energiebesparing. We moeten echter niet alleen het verbruik van gas en electriciteit bekijken. Met de auto verstookt menig automobilist een veelvoud van dat verbruik in huis, om van de soms korte vakantiereisjes naar Zuid-Amerika, AustraliŰ of Zuid-Afrika etc. nog maar te zwijgen. (EvD)

'Plafond voor energieverbruik huishoudens'

(Nederlands Dagblad 6 mei 2006) Er moet een limiet komen voor het energieverbruik van huishoudens. Wie toch veel meer energie opslokt, moet per se duurzame energie gebruiken, gaan besparen of fors meer betalen. Dat stelt directeur F. Rooijers van CE Delft, de organisatie die zich bezighoudt met het oplossen van milieuvraagstukken.Nederland is, net als de rest van de wereld, nog tientallen jaren 'verslaafd' aan fossiele brandstoffen als olie, gas en kolen. De weg naar duurzame energie is nog lang. De uitstoot van CO2 is echter zo hoog, dat de afspraken die in Kyoto zijn gemaakt niet worden gehaald, zegt Rooijers. Het gevolg is het broeikaseffect en stijging van de zeespiegel, plus de rampen die daaruit voortkomen.

CE Delft, dat de overheid vaak adviseert, zegt dat grote bedrijven in Europa plafonds hebben voor uitstoot van CO2. Een vergelijkbaar systeem zou ook voor kleine en middelgrote bedrijven Ún huishoudens moeten gelden, omdat het energieverbruik van huishoudens nog elk jaar stijgt. Rooijers: ,,Gemiddeld verbruikt een huishouden elk jaar 2000 kubieke meter aardgas en 3500 kWh elektriciteit. Stel dat als maximum in en iedereen die meer gebruikt moet schone energie nemen of meer betalen. Huishoudens die minder energie nodig hebben, moeten worden beloond.''

De overheid kan een dergelijk systeem doorvoeren door emissierechten voor de uitstoot van CO2 te verkopen aan energiebedrijven. Die bedrijven weten immers hoeveel gas en elektriciteit hun klanten gebruiken en kunnen de prijzen doorberekenen. Om energiebesparing en gebruik van duurzame energie uit bijvoorbeeld zon, wind of biomassa te stimuleren, moet het rijk elk jaar het plafond iets verlagen.

Hoogleraar J. Bruggink van de VU in Amsterdam vindt dat het rijk ook het belastingstelsel anders zou moeten inrichten. Dat stelsel is progressief; je betaalt meer belasting naarmate je meer verdient. De hoogleraar zegt dat het rijk moet kiezen voor een stelsel dat rekening houdt met vervuilen. ,,Je zou gebruik van duurzame energie veel meer moeten belonen en vervuilen moeten beboeten.'' Dat gebeurt al deels, want bijvoorbeeld de wegenbelasting is voor vervuilende dieselauto's hoger dan auto's die op benzine of gas rijden. Bruggink vindt dat het belastingstelsel daar veel meer op in zou moeten spelen. ,,Het is prima als mensen geld besteden, maar als je dat op een verkeerde manier doet, moet je daar extra voor betalen.''


De kritische mobilist 2006

Commentaar en kopij aan ons opsturen


Terug naar eerste pagina