De kritische mobilist (v/h Verontruste ANWB leden)

Britten vrezen enorme stijging zeespiegel

(NU-NL 30 januari 2006) De stijging van de concentraties broeikasgassen kan ernstigere gevolgen hebben dan tot nu toe verondersteld. Als door de opwarming het ijs op Groenland smelt, stijgt de zeespiegel met zeven meter de komende duizend jaar.

Dat staat in een wetenschappelijk rapport, dat maandag door de Britse regering is gepubliceerd. Volgens de opstellers bestaat er slechts een kleine kans dat de uitstoot geen "gevaarlijke" omvang bereikt. De armste landen zullen het kwetsbaarst zijn voor de gevolgen.

De Britse minister van Milieu, Beckett, zei tegen de Britse omroep BBC dat de conclusies uit het rapport voor veel mensen een schok kunnen zijn. De bewindsvrouw wees vooral op de mogelijkheid dat het punt wordt bereikt dat klimaatverandering onomkeerbaar blijkt.


De kritische mobilist 2006

Commentaar en kopij aan ons opsturen


Terug naar eerste pagina