De kritische mobilist (v/h Verontruste ANWB leden)

Politici en moderne milieutechneuten hebben het tegenwoordig graag over verzachtende (mitigerende) en compenserende maatregelen als ze het hebben over milieubeleid. Dankzij dat soort maatregelen zou je de economie kunnen laten doorgroeien en toch "het milieu" kunnen sparen. Zo zouden de schadelijke effecten voor het klimaat van fabrieken en verkeer en vervoer gecompenseerd kunnen worden door grootschalige aanplant van nieuwe bossen. Die bossen binden dan -althans tijdelijk- koolzuurgas dat door olie- en gasverbruikende industrie en auto's wordt uitgestoten en de aarde extra opwarmt. Hetzelfde verhaal wordt gebruikt om biobrandstoffen aan te prijzen: bij het verbouwen van koolzaad binden de planten CO2. Jammer nu dat dezelfde planten blijken meer methaan (een nog veel sterker werekend broeikasgas dan CO2) uit te stoten dan eerder verondersteld. Zo is er weer een smoes minder voor het ongebreideld verbranden van onze olie- en gasvoorraden. (EvD)

Boom zou slecht zijn voor milieu

(Het Parool, 13-01-2006) Bomen en gras zouden kunnen bijdragen aan het broeikaseffect op aarde, doordat ze het broeikasgas methaan uitstoten. Wetenschappers reageren verrast en geschokt op de ontdekking.

Van de totale jaarlijkse methaanuitstoot van 600 miljoen ton zouden levende planten tien tot dertig procent voor hun rekening nemen. Tot nog toe gingen wetenschappers ervan uit dat methaan alleen ontstond in een zuurstofloze omgeving, zoals in moerassen en rijstvelden.

Onderzoekers van het Max Planck Instituut in het Duitse Heidelberg hebben de verrassende methaanproductie van groene planten vastgesteld. Zij publiceerden daarover gisteren in het wetenschappelijk tijdschrift Nature. De onderzoekers stonden onder leiding van T. Röckmann, sinds een halfjaar hoogleraar in de chemie van de atmosfeer aan de Universiteit Utrecht.

Na kooldioxide (CO2) is methaan het belangrijkste broeikasgas, dat tot gevolg heeft dat de aarde aan het opwarmen is. Planten dragen hier niet aan bij, stelt Röckmann, want zij hebben altijd al methaan geproduceerd. Maar de methaanproductie van planten kan de door mensen veroorzaakte opwarming waarschijnlijk wel in de hand werken. Planten gaan namelijk meer methaan uitstoten als het warmer wordt, vermoeden de wetenschappers.

Röckmanns bevindingen geven antwoorden op een aantal openstaande vragen. Zo bleek de uitstoot van methaan tussen 1990 en 2000 met 20 miljoen per jaar te zijn gedaald. Dit kan nu toegeschreven worden aan de grootschalige ontbossing. Ook voor onverwachte methaanwolken boven regenwouden is nu een verklaring. Twee derde van de methaanuitstoot komt uit de tropen.

''Dit past niet in het plaatje,'' reageert plantkundige Jan Verhagen van het Plant Research Institute van de Wageningse Universiteit op de publicatie. Verhagen is vooral 'geschrokken van de hoeveelheid methaan die is gemeten'.

Volgens hem duidt de Duitse ontdekking erop dat biologen de 'koolstofcyclus', waarbij koolstof uit de atmosfeer in de vorm van kooldioxide door planten wordt omgezet in moleculen die hen helpen te groeien, nog niet helemaal begrijpen. ''Wellicht bevat die cyclus een element waarbij methaan kan worden gevormd en waarvan wij nog niet op de hoogte waren.''

Verhagen zegt zich moeilijk te kunnen voorstellen dat de methaanproductie door planten over het hoofd is gezien, juist omdat de gevolgen zo ingrijpend groot kunnen zijn. Hij wijst erop dat de bijdrage van bossen aan klimaatbeheersing wel eens zou kunnen tegenvallen.

Bossen nemen het broeikasgas kooldioxide (CO2) op. Landen die bossen aanplanten, hoeven volgens het Kyoto-protocol minder te doen aan de uitstoot van CO2. Maar nu blijkt dat bossen ook bijdragen aan de opwarming, kunnen deze afspraken wel eens anders uitpakken, denkt
Verhagen.


De kritische mobilist 2006

Commentaar en kopij aan ons opsturen


Terug naar eerste pagina