De kritische mobilist (v/h Verontruste ANWB leden)

WERELDTEMPERATUUR STIJGT GESTAAG

(Teletekst 23 december 2005)  De wereldgemiddelde temperatuur over 2005 ligt naar verwachting +0,48 graden boven het langjarig gemiddelde over 1961-1990. Daarmee komt dit jaar bij de vier warmste sinds het begin van de meetreeks in 1861.

De eerste drie plaatsen worden bezet door 1998 (+0,54 graden), 2002 (+0,5) en 2004 (+0,49).

Vooral de laatste jaren is de opwarming snel gegaan: sinds 1976 is de temperatuur met gemiddeld 0,18 graden per tien jaar opgelopen.

De jaren negentig waren zowel op het noordelijk als op het zuidelijk halfrond de warmste decade van de meetreeks. De recordwarmte van 1998 hield verband met de zeer sterke El Niņo. In die periode was het water in een een deel van de Stille Oceaan langs de kust van Peru en bij de evenaar geruime tijd een stuk warmer dan normaal. El Niņo leverde daarmee een flinke bijdrage aan de wereldtemperatuur.

De wereldgemiddelde temperatuur is al bijna een kwart eeuw hoger dan normaal en het record is herhaaldelijk bijgesteld. Alleen 1992 en 1993 waren met afwijkingen van +0,16 en +0,20 graden wereldwijd minder warm.

De tijdelijke onderbreking van de temperatuurstijging wordt in verband gebracht met stof in de atmosfeer afkomstig van de Filipijnse vulkaan Pinatubo die in juni 1991 uitbarstte. In 1994 keerde de warmte terug en vervolgens werden de records opnieuw gebroken.

El Niņo's,vulkaanuitbarstingen en ook variaties in de zonneactiviteit zijn van groot belang voor het klimaat. Uit onderzoek lijkt dat de waargenomen opwarming in de eerste helft van de 20ste eeuw grotendeels verklaard kan worden door minder vulkaanactiviteit (vulkanen hebben een koelend effect), minder zonneactiviteit en variaties in El Niņo. In de tweede helft van de 20ste eeuw is de temperatuur sneller opgelopen. De gemiddelde zonneactiviteit is in deze jaren amper veranderd. Sinds 1960 vonden er wel flinke vulkaanuitbarstingen plaats. Op basis hiervan zou het dus moeten afkoelen. Het is echter veel warmer geworden.

De onderzoekers concluderen dat de forse opwarming in de tweede helft van de 20ste eeuw niet het gevolg kan zijn van natuurlijke variaties. Het IPCC van de VN wees er in zijn laatste rapport in 2001 op dat menselijke activiteiten de oorzaak zijn van de warmer wordende wereld. De wetenschappelijke argumenten daarvoor zijn sterker geworden.


De kritische mobilist 2005

Commentaar en kopij aan ons opsturen


Terug naar eerste pagina