De kritische mobilist (v/h Verontruste ANWB leden)

Hieronder een artikel over de komende klimaatconferentie en de daarmee samenhangende demonstraties. Daaronder een interview met staatsecretaris milieu Van Geel die het allemaal positief probeert te blijven zien. (EvD)

Demonstraties tegen opwarming aarde        
                   
(NOS-journaal 4 december 2005) Demonstranten in Montreal roepen regeringsleiders op maatregelen te nemen tegen opwarming van de aarde.

In dertig steden in de wereld is gisteren gedemonstreerd voor een daadkrachtiger optreden van regeringen tegen de uitstoot van broeikasgassen die leiden tot opwarming van de aarde. De acties maakten deel uit van de internationale dag van actie tegen opwarming van de aarde.

In Montreal, in Canada, gingen duizenden mensen de straat op. Daar begint morgen de internationale VN-klimaattop waar zo'n 10.000 vertegenwoordigers uit 189 landen met elkaar zullen spreken over hoe het verder moet na 2012, het jaar waarin het Kyoto-protocol afloopt. Het is de grootste klimaatconferentie in jaren.

In 1997 werd in de Japanse stad Kyoto vastgesteld hoe de geÔndustrialiseerde landen de uitstoot van broeikasgassen internationaal zouden gaan beperken. De bedoeling was dat ze tussen 2008 en 2012 vijf procent minder zouden uitstoten dan in 1990.

Kyoto
Het Kyoto-protocol trad afgelopen februari in werking, nadat de Russische federatie na lang aarzelen in november vorig jaar Kyoto ratificeerde. Daarmee werd de minimumeis die was gesteld, namelijk dat industrielanden die samen 55 procent van de uitstoot voor hun rekening nemen het verdrag geratificeerd moeten hebben, gehaald.

De grootste industriemacht en CO2-uitstoter, de VS, ging echter niet over tot ratificatie. De VS vreest economische neergang nu bloeiende economieŽn als China en India nog geen verplichtingen zijn opgelegd. President Bush moest het daarom vooral ontgelden tijdens de demonstraties van gisteren.

Volgens staatssecretaris Van Geel van Milieu, die ook aan de conferentie deelneemt, zullen landen als China en India 'verleid' moeten worden om ook maatregelen te willen nemen. Hij denkt dan aan de overdracht van technologie.

Lichtpunt
Als lichtpunt ziet hij de bereidheid van China, dat kampt met overstromingen en milieuproblemen, om meer samen te werken. Ook zal de VS na de rampzalige gevolgen van de orkaan Katrina inzien dat klimaatbeleid loont, meent Van Geel.

De EU staat op het standpunt dat de temperatuur op aarde niet meer dan twee graden mag stijgen vergeleken met de perioden voor de IndustriŽle Revolutie, begin 19e eeuw. Dat betekent dat Kyoto maar een eerste bescheiden stap is, en de industrielanden in de toekomst veel ambitieuzer zullen moeten zijn.

Volgens Van Geel gaat het dan om reductiedoelstellingen tot 30 procent in 2020 en tussen de 60 en 80 procent in 2050. Hij meent dat de absolute voorwaarde is dat maatregelen niet vrijblijvend zijn en een VN-stempel houden.

De klimaatconferentie in Montreal duurt tot en met vrijdag 9 december.

Interview Staatssecretaris Van Geel over klimaat

(NOS 5 december 2005) NOS-verslaggever Joost Vullings stelde staatssecretaris Van Geel van Milieu tien vragen over de klimaatsverandering. De antwoorden in audio vindt u zowel onderaan als rechts van deze pagina.

"Het is vijf voor twaalf", zegt Pieter van Geel voor zijn vertrek naar de Klimaattop in Montreal. De staatssecretaris windt er geen doekjes om: door de uitstoot van CO2 zal de aarde ten minste 2 graden opwarmen en dat heeft grote gevolgen.

Zo zal de zeespiegel stijgen, misschien wel met zeven meter. "En als je dan weet dat het grootste deel van de wereldbevolking in deltagebieden woont en geen tientallen miljarden te besteden heeft aan betere dijken, dan is dat een geweldig probleem."

Ook zal een land als Spanje, volgens Van Geel, "eigenlijk een soort Sahara worden". Om nog maar te zwijgen over de gevolgen van de verwoestijning in armere landen. "Je ziet dat zo'n oorlog in Darfur daar ook voor een groot deel door wordt veroorzaakt: steeds meer mensen in een gebied met steeds minder voedsel door de droogte."

Vakantie vieren
Voor Nederland zullen de gevolgen relatief meevallen, denkt hij. Hoewel we hier een grilliger klimaat krijgen: "Warmer en kouder en veel meer regen." Er zullen 's zomers misschien meer mensen sterven door de hitte, denkt hij, maar de keerzijde van de medaille is dat Nederland een aangenamer land wordt om vakantie te vieren.

Dat is echter geen reden voor vrolijkheid, vindt de staatssecretaris. Hij voorziet dat de klimaatverandering problemen gaat veroorzaken, die op de langere termijn een probleem als terrorisme misschien zelfs overstijgen.

Maar hij weigert zich over te geven aan de pessimistische gedachte dat het nooit meer goedkomt. "Ik ben niet pessimistisch. Ik ga er maar vanuit dat de mens de klimaatverandering heeft veroorzaakt en dat de mens in principe ook creatief genoeg is om een oplossing te vinden."


De kritische mobilist 2005

Commentaar en kopij aan ons opsturen


Terug naar eerste pagina