De kritische mobilist (v/h Verontruste ANWB leden)

Milieutop toch succes: niemand liep weg

(Trouw 12 december 2005) Bijna tweehonderd landen probeerden de afgelopen twee weken afspraken te maken over beleid dat moet voor- komen dat de aarde in rap tempo opwarmt. De resultaten zijn beperkt. De komende jaren zullen vooral de Europese landen proberen te voorkomen dat de VS zich onttrekken aan verplichtingen om minder milieuvervuilend te zijn.

De Verenigde Staten, Rusland, China en Saoedi-ArabiŽ zijn niet afgehaakt op de elfde klimaatconferentie van de Verenigde Naties. Er komen vervolggesprekken om de toename van broeikasgassen aan te pakken.

Dat is het voornaamste resultaat van twee weken onderhandelen tussen 189 landen in het Canadese Montreal. Milieuorganisaties en aanwezige politici waren enthousiast over het resultaat. Staatssecretaris Van Geel (milieu) die er namens Nederland onderhandelde, was minder positief. ,,We hadden harde afspraken op de korte termijn gewild."

In de tekst die uiteindelijk aanvaard is, staat dat de verschillende landen in werkgroepen aan de slag gaan om, voorlopig nog zonder verplichting, verder te denken over klimaatbeleid.

De dialoog die de landen aangaan ,,zal de vorm aannemen van een open en niet-bindende uitwisseling van ideeŽn, informatie en inzichten, (?) en zal geen onderhandelingen openen die leiden tot nieuwe verplichtingen," zo staat in de zwaar bevochten tekst.

Toen de tekst diep in de nacht werd aanvaard, was er vooral vreugde om wat er niet was gebeurd. Er waren geen landen afgehaakt. Vooral het opstappen van de Verenigde Staten werd als een grote bedreiging gezien voor een toekomstig klimaatbeleid. Zonder deze grote vervuiler kunnen meer landen afhaken, omdat het concurrentienadeel kan opleveren, zelf wťl geld te steken in minder vervuilende industrieŽn.

Om te voorkomen dat het uit elkaar zou klappen gingen de onderhandelingen over op een ander niveau. President Bush werd gebeld door EU-voorzitter Groot-BrittanniŽ. Blair kwam er even later aan te pas om de Russische president Poetin te overreden zijn onderhandelaars tot de orde te roepen.

Saoedi-ArabiŽ bleef tot de laatste dag compensatie eisen voor de lagere inkomsten die het olie-exporterende land zou krijgen als we minder brandstof gaan verbruiken door toekomstig afspraken. Zonder op de eis in te gaan, werd het land binnenboord gehouden.

Toen het circus van onderhandelaars dacht de grote hobbels genomen te hebben, kwamen de Russen nog met eigen eisen. Om tijd te rekken tot de Russische president uit zijn bed zou komen om met Blair te praten, vertelde staatssecretaris Van Geel over de Nederlandse dijken. Met succes, bleek een paar uur later.


De kritische mobilist 2005

Commentaar en kopij aan ons opsturen


Terug naar eerste pagina