De kritische mobilist (v/h Verontruste ANWB leden)

De milieubeweging bepleitte tot voor kort naast stimulering van wind- en zonneŽnergie sterk de (verplichte) invoering van biobrandstoffen als bijmenging bij de benzine voor auto's. Getuige het persbericht hieronder wordt dat oorspronkelijke standpunt nu verworpen. Vooral de grootschalige verbouw van palmolie veroorzaakt nu al grote milieuproblemen en stijgende voedselprijzen waarvan vooral de allerarmsten in de ontwikkelingslanden de dupe dreigen te worden. Bij het opraken van de aardolie kunnen die problemen zoals het versneld kappen van oerwouden, bodemerosie, sociale ellende voor de arme onderlaag alleen maar toenemen. Ook de verbouw van koolzaad en zonnebloemen voor de tank van de auto gaat ten koste van de voedselproductie. Alleen het slim gebruiken van landbouwAFVAL zoals stro, schillen van koffiebonen etc. lijkt daarom goed inzetbaar als vervanging van fossiele brandstoffen. (EvD)

Productie van palmolie zet mensenrechten in IndonesiŽ onder druk
Milieudefensie: Europa moet stoppen met bijmengverplichting biobrandstoffen


(Milieudefensie 11 februari 2008) De productie van palmolie in IndonesiŽ zorgt voor enorme schending van de mensenrechten van lokale bewoners. Dit blijkt uit het vandaag gepubliceerde rapport 'Losing ground' van Milieudefensieen haar Engelse zusterorganisatie EWNI. Het rapport laat zien dat de toename van productie van palmolie, die onder andere wordt veroorzaakt door de stijgende vraag naar palmolie voor brandstoffen in de Europese Unie, nadelig uitpakt voor de lokale bevolking in IndonesiŽ.

Palmoliebedrijven gebruiken, op zoek naar nieuwe grond, vaak gewelddadige technieken om de inheemse bevolking van haar land te
verjagen. Families die voorheen in staat waren in hun eigen behoeften te voorzien, worden overgehaald om hun land op te geven in ruil voor nieuwe ontwikkelingsprojecten en werkgelegenheid. Maar in werkelijkheid verliezen zij hun land en krijgen ze daar slecht betaalde banen voor terug, terwijl hun bos verandert in een plantage. Pesticiden en kunstmest vervuilen het drinkwater. Voornamelijk vrouwen ondervinden schade, omdat zij als gifsproeiers werken op de plantages.

De Europese Commissie heeft onlangs voorgesteld om tien procent van alle brandstoffen in 2020 uit biobrandstoffen te laten bestaan. De verwachting is dat hierdoor de vraag naar palmolie voor brandstof verder toe zal nemen. Milieudefensie en haar lokale partners in IndonesiŽ roepen het Nederlandse, maar ook het Europese parlement op om deze bijmengverplichting van tafel te vegen.

Nederland is in Europa de grootste importeur van palmolie. De olie wordt grotendeels voor voedsel gebruikt, maar momenteel worden er in Nederland installaties gebouwd voor de verwerking van plantaardige oliŽn, zoals palmolie tot brandstof. Daardoor zal de vraag naar palmolie enorm toenemen. Alleen al in de Rijnmond zijn minimaal vier dieselfabrieken gepland met een gezamenlijke capaciteit van 2,25 miljoen ton voor agrobrandstoffen.

Abetnego Tarigan, directeur van de Indonesische organisatie Sawit Watch: 'Palmoliebedrijven in IndonesiŽ hebben nu al 7,3 miljoen hectare land voor palmolie in bezit genomen, een gebied zo groot als bijna twee keer Nederland. IndonesiŽ is zelfs van plan om nog verder uit te breiden met een gebied van 20 miljoen hectare. De aanleg van palmolieplantages heeft inmiddels geleid tot meer dan vijfhonderd conflicten tussen bedrijven en lokale dorpelingen'.

Anne van Schaik, campagneleider globalisering en milieu bij Milieudefensie: 'Dit rapport laat zien dat palmolie niet alleen slecht is voor het milieu, maar ook enorme sociale gevolgen heeft. Biobrandstoffen die afkomstig zijn van grootschalige plantages, leiden niet alleen tot ontbossing en extra CO2-uitstoot, maar ook tot schrijnende sociale problemen. Dat moeten we niet willen. Er zijn maatregelen genoeg waarmee de uitstoot van broeikasgassen door het verkeer kan worden aangepakt, zoals zuiniger auto's, lagere maximumsnelheden, stoppen met de aanleg van nieuw asfalt en bevorderen van het openbaar vervoer.'


 

De kritische mobilist 2008


Commentaar en kopij aan ons opsturen

Terug naar eerste pagina