De kritische mobilist (v/h Verontruste ANWB leden)

Elders op deze site vindt u al een kritisch artikel over biobrandstof (http://www.dekritischemobilist/biob0702.htm). De ecoloog Bindraban onderbouwt die kritiek met duidelijke cijfers. Echt duurzame biobrandstof zal zich dus waarschijnlijk moeten beperken tot restproducten bij het verbouwen van voedsel en houtafval. De echte oplossing moet van rigoureuze energiebesparing en zonne-energie komen. De aardbol is te klein voor te grootschalige toepassingen van biobrandstof waarbij tropische regenwouden zullen worden opgeofferd en voedsel onbetaalbaar wordt in de derde wereld. Jammer voor de Mercedes-bezitter die vanwege het belastingvoordeel tientallen liters slaolie in zijn dieseltank gooit..... (EvD)

‘Biobrandstof is verkeerde oplossing'

(BioNieuws *) 10 maart 2007) Prem Bindraban ziet vooral nadelen van biobrandstoffen. Het is inefficiŽnt, en we komen land, mest en water tekort. 'Denk eerst even goed na.’

Het opiniestuk dat dr. ir. Prem Bindraban begin januari in de Volkskrant publiceerde, lijkt een keerpunt te vormen in de Nederlandse discussie over biobrandstoffen. Bindraban, teamleider Natuurlijke Hulpbronnen bij Plant Reseach International in Wageningen, richtte genadeloos de schijnwerpers op de nadelen van het inzetten van landbouw voor de energievoorziening.

Zijn analyse staat haaks op de jubelverhalen over biodiesel en overheidssubidies voor groene stroom. De laatste weken duiken vaker berichten op over de invloed van bioenergiegebruik op voedselprijzen. Sterker: startende biobrandstofproducenten in Duitsland en Engeland klagen erover dat stijgende grondstofprijzen hun concurrentiepositie uithollen. De roep om extra overheidssubsidies is al gehoord. De aanleiding om de publiciteit te zoeken was volgens Bindraban een wetenschappelijke bijeenkomst over soja, want sojaolie wordt steeds meer gebruikt als brandstof.

'Daarnaast groeit op dit moment de productie van biobrandstof exponentieel. Er is geen houden aaa. En er lijkt alleen een positieve connotatie aan te zitten vanuit de CO2 kringloopgedachte. Planten leggen CO2 vast en als je ze als energiebron gebruikt, komt de CO2 weer vrij. Zo lijkt het CO2 probleem opgelost. Was het maar zo eenvoudig. Het was nodig om eens de kanttekeningen voor het voetlicht te brengen.'

Snikheet

Bindraban is duidelijk: 'Ik denk dat dit een verkeerde oplossing is. Planten leggen maar een half tot anderhalf procent van de zonne-energie vast. Zonnepanelen kunnen vijftien tot twintig keer meer. Dan heb je dus een vijftien tot twintig maal kleiner landoppervlak nodig.' De discussie over biobrandstof beperkt zich op dit moment tot de beschikbaarheid van land, stelt Bindraban. ledereen rekent zich rijk in toekomstscenario's door te stellen dat op marginale gronden –in de Sahara en Sahel bijvoorbeeld - hoge producties gehaald kunnen worden. "Theoretisch is dat mogelijk, maar je moet er wel water en meststoffen naartoe dragen.Hetis er snikheet, dus je moet aangepaste planten hebben. Het vraagt nogal wat.' De onderzoeker heeft berekend dat als alle kunstmest die vandaag wereldwijd wordt gebruikt, wordt ingezet voor de productie van biomassa, er 45 tot 70 exajoule (EJ, 10*18 joule) energie geproduceerd kan worden. Het mondiale energie-verbruik is nu 440 exajoule. 'Dat geeft een beetje een beeld van wat er mogelijk is met biomassa.

'Planten leggen maar een half tot anderhalf procent van de zonneenergie vast'

In toekomstanalyses wordt evenwel gesteld dat we honderden exajoules meer kunnen produceren. Op zich klopt dat, alleen groeien in onze analyses de bomen niet in de Sahel, maar in regenwouden, omdat daar geschikte gronden zijn. Ik ben niet voor het kappen van oerwoud, maar ik vind het geen reŽle prognose om te stellen dat de groei van biomassaproductie van marginale gronden zal komen.'

Waarom verschillende deskundigen zulke verschillende uitgangspunten hanteren is Bindraban een raadsel. 'Er zijn verschillende argumenten om andere energiebronnen te zoeken: klimaatverandering, afhankelijkheid van olie, geopolitiek. Dat is prima, we hebben alleen de illusie dat planten een oplossing bieden op al die vragen. Ik heb grote twijfels. Het kan namelijk zo zijn dat de neveneffecten voor het milieu zo groot zijn, dan je er beter niet aan kunt beginnen.' Vooral bemesting en water zullen knelpunten gaan vormen, stelt Bindraban. Met de huidige landbouw zullen de mondiale fosfaatvoorraden over 100 tot 150 jaar zijn uitgeput. Dat tijdstip komt alleen maar sneller naderbij. 'Voeg dat bij het kappen van bossen, het omzetten van graslanden en stijgend waterverbruik, dan rijst al snel de vraag of dit ecologisch de goede weg is.' Een tweede belangrijk punt is volgens Bindraban de invloed van biobrandstof op de voedselprijzen. 'Ik heb de koopkracht zodat ik kan kiezen om eten te kopen of mijn auto vol te tanken. Het is de vraag of mensen aan de andere kant van de wereld die keuze ook hebben.'

Er zijn ook sociaal-economische implicaties, effecten van veranderingen in het Westen op landbouw aan de andere kant van de wereld. 'Een van de dingen die je nu schijnt te gebeuren - en ik wil daar onderzoek naar gaan doen - is dat in Noord-Amerika de groeiende vraag naar maiis voor ethanolproductie ten koste gaat van het soja-areaal. Die soja moet ergens vandaan komen, dus groeit de sojateelt in Zuid-Amerika. En los daarvan groeit door de bevolkingsgroei de vraag naar soja vanuit China voor voedsel en diervoeder al enorm.' Dat alles legt indirect weer beslag op nog onontgonnen wouden.'Het moet uit de lengte of uit de breedte komen.'

Bindraban gaat binnenkort twee maanden op reis door Zuid-Amerika om de veranderingen in de sojateelt te onderzoeken. 'BraziliŽ gaat China voeden, de veldslag om hulpbronnen gaat zich daar afspelen.' Hij toont beelden van Google Earth, met plantages die enorme gaten slaan in het Braziliaanse regenwoud. 'Ik wordt er niet somber van of pessimistisch. Dagelijks valt er op de wereld duizenden malen meer energie weg dan we verbruiken. Maak zonnepanelen nog efficiŽnter, werk aan getijde-energie. We worden nog te veel gedreven door sentimenten en belangen. Denk eerst even goed na.'

*) Voor meer interessante artikelen in BioNieuws (20x/jaar) kan men zich abonneren via de internetsite http://www.bionieuws.nl/  of via BioNieuws, Postbus 19245, 3501 DE Utrecht tel. 030-2369244


De kritische mobilist 2007


Commentaar en kopij aan ons opsturen

Terug naar eerste pagina