De kritische mobilist (v/h Verontruste ANWB leden)

Hier lijkt de anders zo zorgvuldige Trouw wat te kort om de bocht. Een wat duurder pilsje mag natuurlijk wel voor milieuvriendelijke biobrandstof, maar het versneld kappen van oerwouden voor niet-duurzame palmolie-plantages en sterke verhogingen van voedselprijzen voor de allerarmsten kunnen uiteraard niet. Dan liever primair inzetten op sterke energiebesparing en vooral wind-, water- en zonne-energie inzetten. Door de sterk stijgende bevolking, de groeiende economieŽn in AziŽ in combinatie met een toch al voor landbouw overbenut aardoppervlak zal biobrandstof hooguit in de marge meetellen. En bij biobrandstof zelf primair inzetten op restproducten zoals stro en resthout, niet op de olie van koolzaad, mais, olijf of palm die hoogwaardiger kunnen worden benut dan in de tank van je Mercedes of SUV. (EvD)

Duurder biertje mag biobrandstof niet in de weg zitten

(Trouw 24 februari 2007) Heineken waarschuwde deze week dat het biertje duurder zal worden, omdat er in de wereld steeds meer biobrandstoffen geproduceerd worden. Krijgen de duurzame brandstoffen een nare bijsmaak?

De prijs van tarwe is het afgelopen jaar verdubbeld. Tarwe, gerst, palmolie en andere landbouwproducten stijgen wat minder hard, maar ook die worden snel duurder. Dat komt vooral door de groei van de wereldbevolking en de groei van de wereldeconomie. Er komen steeds meer mensen die geld kunnen besteden aan voedingsmiddelen die veel agrarische grondstoffen vergen, zoals vlees.

Maar dat is niet enige: landbouwgrondstoffen vinden ook een nieuwe bestemming in biobrandstoffen. Wereldwijd groeit de productie van biobrandstoffen hard. Omdat traditionele brandstoffen, zoals olie, duur zijn geworden. Omdat landen minder afhankelijk willen worden van de olieproducerende landen. En omdat ze iets willen doen aan het klimaatprobleem. Het verstoken van plantaardige stoffen brengt ook broeikasgassen in de atmosfeer, maar die hebben die planten eerst uit de lucht gehaald. Voor het klimaat is dat beter dan het verstoken van fossiele brandstoffen.

De wereld lijkt af te steven op een dilemma: we kunnen CO2-neutraal rondrijden, maar dan lijden we honger, of we eten ons buikje rond en blijven op olie rijden zo lang die er nog is. De werkelijkheid hoeft zo ernstig niet te zijn. Er is, ook bij de huidige stand van de technologie, voldoende landbouwareaal om de wereldbevolking te voeden. En er blijven voldoende grondstoffen over om biobrandstoffen te produceren, zeker naarmate men er beter in slaagt daarvoor reststoffen te gebruiken, zoals houtafval en plantenresten.

Die overgang naar die tweede generatie biobrandstoffen moet zo snel mogelijk worden gemaakt. Want aan de huidige productie van biobrandstoffen kleven inderdaad nadelen. Het is niet economisch hoogwaardige voedingsstoffen om te zetten in brandstof. En de prijsstijgingen die daarmee in gang worden gezet kunnen ertoe leiden dat natuur wordt geruimd om plaats te maken voor maisvelden.

Dat mag geen reden zijn biobrandstoffen in de ban te doen. Het moet reden zijn de ontwikkeling van nieuwe biobrandstoffen te versnellen. Met de stijgende grondstofprijzen en de weer wat gedaalde olieprijs, kan de markt dat niet alleen; de overheid moet die vernieuwing ondersteunen.


De kritische mobilist 2007


Commentaar en kopij aan ons opsturen

Terug naar eerste pagina