De kritische mobilist (v/h Verontruste ANWB leden)

Bijmengen biobrandstof verplicht

(Volkskrant 7 september 2005) De Nederlandse overheid gaat oliemaatschappijen verplichten biobrandstoffen bij te mengen in benzine en diesel. Dat melden bronnen in Den Haag. Hoe de verplichting er precies uit komt te zien, maakt het kabinet op Prinsjesdag bekend.

Met de verplichting wil het kabinet de uitstoot van broeikasgassen terugdringen en minder afhankelijk worden van het buitenland voor de energievoorziening. Nederland loopt bovendien achter op een Europese richtlijn voor biobrandstoffen zoals biodiesel (vooral uit koolzaadolie) en alcohol (om benzine te mengen).

Die stelt dat de brandstof in EU-lidstaten voor 2 procent uit biobrandstof moet bestaan in 2005 en voor bijna 6 procent in 2010. In de Nederlandse pompen zit momenteel nog helemaal geen alcohol en biodiesel. In Frankrijk en Duitsland wordt wel biobrandstof bijgemengd.

Oliemaatschappijen toonden zich in Nederland de afgelopen jaren weinig enthousiast. De biobrandstof, die door oliemaatschappijen op de markt moet worden ingekocht, is nu nog duurder dan traditionele brandstof.

Afgelopen weekend werd al bekend dat het kabinet in 2006 zeventig miljoen euro zal uittrekken voor een accijnsvrijstelling voor biobrandstof. Politieke partijen, het bedrijfsleven en experts waren verbaasd over die vrijstelling vanwege het tijdelijke karakter ervan. Om biobrandstof aantrekkelijk te maken, is volgens deze partijen een langdurige impuls nodig. Nu oliemaatschappijen verplicht worden biobrandstof bij te mengen, is van zo’n langdurige impuls sprake. Ook in Oostenrijk bestaat een dergelijke verplichting, terwijl het Belgische kabinet een vergelijkbare maatregel voorbereidt.

Nederlandse producenten van biobrandstof, zoals Nedalco, staan in de startblokken. Dit bedrijf wil alcohol gaan stoken uit restmateriaal van tarwe. In Groningen en Drenthe worden momenteel grote fabrieken neergezet voor de productie van biodiesel. Olieproducenten zullen de biobrandstof ook in het buitenland kunnen kopen.

Het kabinet is er nog niet uit welk percentage biobrandstof bijgemengd zal moeten worden. Om de EU-richtlijn van 2 procent te halen, is 300 miljoen liter nodig, waarvan 170 miljoen liter alcohol. In totaal verbruikt Nederland jaarlijks 15 miljard liter brandstof.

Brandstof waarin alcohol of biodiesel is bijgemengd, kan zonder problemen in bestaande auto’s worden getankt. Vrijwel alle autofabrikanten geven garantie dat hun motoren daardoor geen slijtage ondervinden.


De kritische mobilist 2005

Commentaar en kopij aan ons opsturen


Terug naar eerste pagina