De kritische mobilist (v/h Verontruste ANWB leden)

Ook in Belgisch Vlaanderen veel aandacht voor de relatie (auto-)mobiliteit en milieu. Waarom moet de personenwagen 200 km/uur kunnen rijden? En vrachtauto's naar 80 km/uur? (EvD)

(Teletekst BelgiŽ 31 oktober 2005)                                           
“TRAGERE VRACHTWAGENS = MINDER CO2"
Als zware vrachtwagens op de autoweg maximaal 80 kilometer per uur rijden, stoten ze tot 15 procent 
minder CO2 uit. Ze verbruiken dus ook minder brandstof.                             
Die cijfers staan in een studie van VITO, de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek.               
Vlaams minister van Mobiliteit Kathleen van Brempt (SP.A) voelt zich gesterkt in haar plan om de maximum-
snelheid voor vrachtwagens te verminderen van 90 naar 80 kilometer per uur.                  
Volgens haar kan dat plan snel worden ingevoerd. Ze laat nog onderzoeken wat de invloed is op de 
verkeersveiligheid.
 
TRANSPORTSECTOR STELT ZICH VRAGEN
De transportsector stelt zich ernstige vragen bij de studie van Vito. Die zegt dat een verlaging van de 
snelheid van vrachtwagens tot 80 km/u een positieve invloed heeft op het milieu.           
"We hebben met verwondering kennis genomen van de resultaten", zegt vereniging SAV in een persbericht. 
"Bepaalde punten werden niet goed doorgelicht. Trager rijden ťn rij- en rusttijden respecteren zal ervoor 
zorgen dat bestuurders soms twee keer zullen moeten rijden. Dat is extra vervuilend."      
"Trager rijden is ook gevaarlijk voor de verkeersveiligheid. De manoeuvres op op- en afritten worden daardoor 
veel gevaarlijker."
 
ALMAAR KRACHTIGERE AUTO'S OP ONZE WEGEN
De vermogens en topsnelheden van de meest verkochte automodellen in BelgiŽ blijven nog altijd stijgen. 
Wagens halen makkelijk 200 kilometer per uur, terwijl die snelheid nergens op de Europese wegen 
- behalve op enkele Duitse snelwegen - is toegelaten.  Het Centrum voor Duurzame Ontwikkeling (CDO) 
vindt dit een schadelijke evolutie. 
"Zowel de federale als de Europese overheid moeten dringend werk van meer regelgeving", zegt Johan 
De Mol (CDO). "Door snelheidsovertredingen in de hand te houden door meer controles, loopt de overheid 
gewoon achter de feiten aan".

De kritische mobilist 2005

Commentaar en kopij aan ons opsturen


Terug naar eerste pagina