De kritische mobilist (v/h Verontruste ANWB leden)

Ooit was uw redacteur te gast bij een "autoloze dag" in Den Haag. Vlak achter de op een pleintje opgestelde tent waar het publiek werd toegesproken door voor- en tegenstanders van autovrije dagen, was er een onafgebroken stroom luidruchtige en walmende auto's over de doorgaande stadsroute... Een lachertje dus. Mooi daarom dat Amsterdam het dit keer wel groots aanpakt. Alleen stadsdeelraad Zeeburg en de actiegroep "Opheffen.nu" (stadsdeel centrum) strooiden wat roet in de machine. Elders in de wereld wordt de regelmatige autoloze dag steeds normaler; na Zuid-Europa nu ook in China in afwachting van de Olympische spelen. Hopelijk dat de Autoloze zondag in Beijing ook NA de Olympische spelen een terugkerend evenement wordt waarop de stadsbewoners -wandelaars, fietsers, spelende kinderen- even naar adem kunnen snakken in de heel snel toenemende verkeerssmog. De behoefte aan autovrije dagen blijkt groot, het is daarom geen symboolpolitiek maar wel degelijk "serieus maatschappelijk statement". (EvD)

Auto mag zondag stad niet in

(Het Parool, 23-09-2007) Symboolpolitiek of een serieus maatschappelijk statement? In Amsterdam is het zondag weer eens autoloze of -luwe zondag.

Tussen 09.00 en 17.00 uur wordt het gehele gebied binnen de ring A10 autoluw, met uitzondering van Zeeburg. Auto's en motoren kunnen de stad dan niet meer in, alleen nog uit. Ook Noord blijft vanaf de A10 gewoon bereikbaar.
Met de autoloze dag hoopt de gemeente alternatieve manieren van vervoer, zoals lopen, fietsen en openbaar vervoer, binnen de ring te stimuleren. De luchtkwaliteit in de stad moet er ook veel beter van worden. Gekozen is daarom voor het thema
Gezond bewegen in een schone stad. Voor de dag heeft de gemeente liefst een half miljoen euro uitgetrokken.
Traditiegetrouw valt de autoloze zondag samen met de Dam tot Damloop. Dit jaar vormt de dag ook de feestelijke afsluiting van de Week van de vooruitgang, die in het teken staat van lopen, fietsen, openbaar vervoer en zuinig autogebruik. Daarom is de Amsterdamse autoloze dag een week later dan de landelijke dag.
Behalve de Dam tot Damloop staan 83 andere activiteiten op het programma in het autoluwe gebied. Die lopen uiteen van races en wedstrijden tot een recordpoging straatkrijttekenen voor het Guinness book of records. Ook zijn er diverse milieumarkten en buurtlunches en zijn fietsroutes uitgezet.
Autoluw betekent overigens niet volledig autovrij. Auto's en motoren die voor 09.00 uur in de stad staan, mogen er vrij rondrijden. Ook taxi's en het openbaar vervoer rijden gewoon. Voor nood- en hulpdiensten houdt de gemeente belangrijke doorgaande routes vrij.
Bezoekers van de stad kunnen morgen gratis gebruikmaken van de park & ride-locaties om over te stappen op openbaar vervoer. Amsterdam heeft er vier: bij het NS-station Sloterdijk, op het Zeeburgereiland, in de parkeergarage van het Olympisch Stadion en onder de Amsterdam Arena.
Het is voor het eerst dat de vier grote steden alle meedoen. Voor Amsterdam betekent deelname dit jaar het grootste autoluwe gebied tot nu toe. Een opvallende ontwikkeling vergeleken met voorgaande jaren, toen steeds minder draagvlak te vinden was voor een dergelijke autoloze dag. Vorig jaar was er zelfs geen.
Noord doet dit jaar dan wel niet mee aan de autoloze zondag, maar een deel van het stadsdeel is door de Dam tot Damloop wel grotendeels onbereikbaar voor autoverkeer.
In stadsdeel Centrum probeerde Opheffen.nu deelname te blokkeren. Een motie van die partij werd in de deelraad verworpen.
Stadsdeel Zeeburg doet niet mee omdat de deelraad de kosten, ongeveer 35.000 euro, te hoog vindt.


De kritische mobilist 2007


Commentaar en kopij aan ons opsturen

Terug naar eerste pagina