De kritische mobilist (v/h Verontruste ANWB leden)

Burgers zien meer heil in Autoloze Zondagen dan Nederlandse politici, ANWB en BOVAG. De laatsten praten graag over "symbool-politiek", vrijheidsberoving van de (vrije blije...) automobilist, organisatorische problemen etc. en willen niet meewerken aan plaatselijke initiatieven van enthousiaste en gedreven burgers. De vrijheidsberoving door de automobilist voor spelende kinderen, rustminners en CARA-patienten wordt graag over het hoofd gezien. Ook de 18.000 (....) vroegtijdige sterfgevallen per jaar door de luchtverontreiniging in drukke gebieden in Nederland, worden graag verzwegen of gebagatelliseerd.

In ondermeer BelgiŽ en Zuid-Europa is het juist de overheid die op initiatief van de Europese Unie graag het goede voorbeeld geeft en de centra van de meest vervuilde steden zoals Brussel en Rome graag een dag afsluit, daarin gesteund door de plaatselijke bevolking. Brussel overweegt door het succes van de autovrije zondag zelfs het centrum autoluw te maken. Milieudefensie bewees in Amsterdam proefondervindelijk dat dat grote gevolgen heeft voor de luchtzuiverheid en daarmee de gezondheid van binnenstadbewoners.

Voor de Nederlandse politici is het goed even te denken aan de initiatieven van enkele jaren geleden voor autovrije of autoluwe straten in bijvoorbeeld Amsterdam waartegen aanvankelijk de plaatselijke middenstand en daarmee de lokale politiek fel van leer trok. Totdat bleek dat de afgesloten straten MEER kopers opleverden en middenstanders elders ook hun straat snel autovrij wilden hebben. (EvD)

Schonere lucht door minder auto's

(NOS-Teletekst middag 18 september 2005) Beperking van het autoverkeer kan de luchtvervuiling met een derde terugbrengen. Dat zegt Milieudefensie na afloop van de autovrije zondag die vandaag is gehouden. In Nederland deden dertien gemeenten mee.

In Amsterdam vergeleek Milieudefensie de concentraties stikstofdioxide van vandaag en gisteren. Vandaag lag het gehalte 36 procent lager. Ook zat er veel minder fijnstof in de lucht.

Ook in het buitenland deden gemeenten mee.
Zo sloot Brussel een gebied van 160 vierkante kilometer af voor auto's. Dat was een groot succes.De stad overweegt nu om de binnenstad autoluw te maken.

Milieudefensie meet autovrije lucht

(NOS-Teletekst ochtend 18 september 2005) Dertien gemeenten doen mee aan de jaarlijkse autovrije dag. Onder andere Amsterdam, Nijmegen, Eindhoven, Arnhem, Tiel, Culemborg en Delft sluiten straten af voor het autoverkeer.

In Amsterdam meet Milieudefensie de luchtkwaliteit op de Prins Hendrikkade, normaal een van de meest vervuilde straten. De gegevens worden vergeleken met een meting van gisteren. Dat moet aantonen dat de lucht door beperking van het autoverkeer veel schoner wordt.

De actie valt samen met de Dam-tot-Damloop. Voor de deelnemers is "schone lucht geen overbodige luxe",vindt Milieudefensie.De Keniaan Kipsang won.

Gedeeltelijk autoloze zondag in Nederland

(NU-NL 18 september) Dertien gemeenten doen zondag mee aan de jaarlijks door Milieudefensie georganiseerde Autovrije Dag. In Amsterdam wordt daarbij de luchtkwaliteit gemeten en vergeleken met de kwaliteit van de lucht zaterdag.

De Autovrije Dag is onderdeel van de Week van de Vooruitgang. De komende week vinden in ruim achthonderd Europese steden autovrije dagen plaats.

Op diverse plaatsen zijn speciale activiteiten. In Arnhem gaan bijvoorbeeld kinderen met de bakfiets op pad om de luchtkwaliteit in kaart te brengen. De provinciale weg in Delft doet voor een dag dienst als skatebaan. In de autovrije straten in Eindhoven kunnen bewoners barbecuen.

Sterfte

Volgens het Milieu en Natuur Planbureau (MNP) overlijden jaarlijks in Nederland mogelijk 18.000 mensen tot tien jaar eerder aan de gevolgen van luchtvervuiling door autoverkeer. Milieudefensie wil met de Autovrije Dag aantonen dat een autoluw verkeersbeleid de luchtkwaliteit kan verbeteren.


De kritische mobilist 2005

Commentaar en kopij aan ons opsturen


Terug naar eerste pagina