De kritische mobilist (v/h Verontruste ANWB leden)

Milieu-schaamlapje voor de automobilist of reŽle beperking milieuschade ?  (EvD)

Milieugroep: rij klimaatneutraal

(Spits 21 augustus 2006) De overheid onderneemt te weinig om het schone rijden aan te moedigen en om de consument bewust te maken van de mate waarin het rijgedrag het milieu belast. Het nu gekozen beleid is eenzijdig en blijft enkel beperkt tot het straffen en belonen van automobilisten.

Dat stelt Denis Slieker, directeur van KlimaatNeutraal Groep (KNG). Deze organisatie zet zich in om het klimaatprobleem tegen te gaan. Door het planten van bomen wil de groep het CO2-evenwicht in de atmosfeer proberen te herstellen. KNG spoort ook andere organisaties aan om een zichtbare bijdrage te leveren en klimaatneutraal te ondernemen. Ondersteuners van KNG zijn onder meer Greencard Visa, PriceWaterhouse Coopers en de Tweede Kamer. Werknemers van deelnemende organisaties rijden (of vliegen) klimaatneutraal, wat wil zeggen dat zij voor de CO2-uitstoot die zij veroorzaken ter compensatie bomen laten planten.

Volgens KlimaatNeutraal Groep heeft het milieubeleid van de overheid geen invloed op bewustwording over het milieu onder burgers. De organisatie stelt dat het vorige maand gestarte overheidsprogramma om zuinige auto's te subsidiŽren een stap in de goede richting is, maar dat het nog niet ver genoeg gaat. De auto's hebben immers nog steeds nadelig effect op het klimaat. Om volledig klimaatneutraal auto te rijden, zou de resterende CO2-uitstoot gecompenseerd moeten worden door bijvoorbeeld de aanplant van bos.

KNG vindt dat dit een stap is die de consument zelf kan zetten, zeker nu de overheid zuinige auto's subsidieert. Voor zo'n twee tot vijf procent van het totaalbedrag van de overheidskorting op een schone auto kan de consument ervoor zorgen dat hij klimaatneutraal gebruikmaakt van zijn vierwieler, zo verwacht Slieker.

Dus bij het aanschaffen van een nieuwe auto moeten we maar meteen doorrijden naar het tuincentrum, om daar een paar fikse coniferen aan te schaffen? "Nou, heel kort door de bocht komt het daar wel bijna op neer ja. Wij bestaan sinds 2002, puur om marketingcampagnes en -strategiŽn te verzinnen om de in 1990 opgerichte Stichting FACE (Forests Absorbing Carbon dioxide Emission) van geld te voorzien. Deze stichting plant wereldwijd bossen aan om het broeikaseffect tegen te gaan." Bij aankoop van een nieuwe auto zeg je tegen je dealer: stort dit deel van de korting maar in de kas van FACE? Slieker: "Dat zou mooi zijn. We zijn in gesprek met verschillende bedrijven, waaronder autoleasebedrijven en reisorganisaties. Een aantal van hen biedt deze optie al aan. We zien het liefst dat mensen jaarlijks hun CO2-overschot afkopen, maar we zijn afhankelijk van vrijwillige donaties. We hopen dat de mensen die zuinig willen rijden ook zo barmhartig zijn om wat extra te betalen voor een evenwichtig milieu."

Wat is er in jullie ogen mis met het milieubeleid van de overheid? "De overheid gooit nu geld over de balk met allerlei campagnes. Bijvoorbeeld die 'het nieuwe rijden'-campagne, waarin zuinig rijden wordt gepromoot. Waardeloos, want die zet burgers niet aan tot een gedragsverandering. De overheid zou veel geloofwaardiger overkomen en een beter voorbeeld voor de burger zijn als ze zou laten zien wat ze zťlf voor het milieu doet. De overheid is een grote speler op de energiemarkt en kan zo leveranciers dwingen tot het maken en verkopen van milieuvriendelijker producten."

Wat hebben jullie nog meer voor ideeŽn om de ongeÔnteresseerde consument te doen veranderen in een milieu-mecenas? "Een van de dingen die ik graag zou zien, is dat je bijvoorbeeld bij de benzinepomp niet meer spaart voor een theedoek of een koffiemok, maar voor het planten van een boom. Nederlanders zijn toch een volkje dat houdt van sparen, dus waarom niet voor iets nobels als dit?"


De kritische mobilist 2006

Commentaar en kopij aan ons opsturen


Terug naar eerste pagina