De kritische mobilist (v/h Verontruste ANWB leden)

EU-landen eens over milieueisen aan auto's

De EU-landen zijn het eens over de milieueisen die ze willen stellen aan nieuwe auto's. Ook over de straffen voor autofabrikanten die de eisen voor minder CO2-uitstoot niet halen, werden EU-ambassadeurs het vrijdag in Brussel eens.

De EU-landen willen dat nieuwe auto's in 2020 niet meer dan 95 gram kooldioxide per gereden kilometer uitstoten. Nu ligt dat gemiddeld rond de 160 gram. Minister Jacqueline Cramer (Milieu) had eerder bij haar Europese collega's in het bijzonder aangedrongen op deze doelstelling voor 2020.

Verder spraken de EU-landen af dat de milieueisen gefaseerd worden ingevoerd tussen 2012 en 2015 en dat de boetes bij kleine overtredingen naar verhouding kleiner zijn dan bij grote overtredingen.


De kritische mobilist 2008


Commentaar en kopij aan ons opsturen

Terug naar eerste pagina