De kritische mobilist (v/h Verontruste ANWB leden)

Het is nog akelig stil aan de groene pomp

Alternatieve brandstoffen / ’In principe kan bijna elke auto op biodiesel rijden’

(Trouw - 29 augustus 2008) Nederlanders staan nog niet in de rij voor de pomp met groene brandstof. Autodealers vrezen dichtgeslibde leidingen. Autorijders hikken aan tegen technische aanpassingen en de hoge prijs van biodiesel of bio-ethanol.

Even begon het te lopen, vanwege de stijgende olieprijzen. Maar nu is het weer heel rustig bij de groene pomp in het Overijsselse Buurse. „Eind juni was het een kwartje per liter goedkoper en tankten honderden klanten biodiesel bij ons”, zegt Harry Vos, directeur bij Ter Huurne Hollandmarkt. Maar nu de olieprijzen zijn gedaald is het prijsverschil weer nihil en meldt zich slechts een enkeling bij de groene pomp.

Morele bezwaren hoeven de klanten van Ter Huurne niet te hebben: de getankte biobrandstof gaat niet ten koste van de voedselproductie. De getankte biodiesel wordt in een Bredase fabriek van BioDsl via een eenvoudig chemisch proces gemaakt uit afgedankt frituurvet en andere gebruikte bakolie van een grote patatfabriek. Het behoort daarmee tot de zogenoemde tweede generatie biobrandstoffen.

Toch zijn klanten huiverig om het product in hun tank te gooien, merkt ook Ronald Hoek, die de biodiesel levert. Ten onrechte, volgens hem: „Je gooit natuurlijk geen frituurvet in je tank. Onze biodiesel voldoet aan de Europese norm. Wij hebben in ieder geval goede ervaring met gloednieuwe auto’s. En in principe kunnen de meeste auto’s het gewoon aan. Maar veel autobezitters krijgen te horen dat hun autogarantie vervalt als ze op biodiesel overschakelen.”

Vrachtwagenfabrikant Scania geeft inmiddels wel garantie voor truckers die omschakelen op biodiesel, mits deze voldoet aan de normen van de Europese Unie. Zomaar biodiesel in de tank gooien raadt het bedrijf af. De leidingen zijn er niet altijd geschikt voor en koeken sneller aan, aldus een woordvoerder.

Hoek raadt dieselrijders aan om advies te vragen bij hun garagebedrijf. Alleen als de auto nog toevoer- en brandstofleidingen van natuurrubber heeft, kan het zeker niet zegt hij. Als die worden vervangen door kunststofleidingen is het probleem volgens hem opgelost.

Een van de naar schatting vier Nederlandse fabrieken die afgedankt frituurvet en bakolie omzetten in biodiesel is Rotie/Greenmills in het Noord-Hollandse Lijnden. „De kans dat onze tweede generatie biodiesel in de tank van een Nederlandse automobilist belandt is vrijwel nihil”, zegt projectleider Markus Brans. Dat ligt volgens hem vooral aan de hogere literprijs die automobilisten in Nederland voor biodiesel betalen in vergelijking met Duitsland.

„In het Amsterdamse havengebied laat OAD er twee bussen op rijden. En een gedeelte mengen we door de brandstof voor onze eigen vrachtwagens. Maar het grootste deel verkopen we in Duitsland en Oostenrijk. Daar krijgen groene autorijders fiscaal voordeel en concurreert de groene brandstof met gewone diesel”, aldus Brans.

Het bedrijf bouwt een grote biodieselfabriek in Amsterdam. „Als die er staat kunnen we in 2010 een vijfde van de benodigde biodiesel leveren die volgens EU-regels in Nederland door de gewone diesel gemengd moet worden”, zegt Brans.

Tanken op bio-ethanol kan alleen als een auto is uitgerust met een zogeheten flexifuel systeem. De literprijs voor bio-ethanol ligt wel een paar dubbeltjes hoger in vergelijking met benzine. Vooral de Nederlandse accijns op de groene brandstof tikt volgens leveranciers hard aan.

Oliemaatschappij Tamoil verkoopt het voorlopig voor dezelfde prijs als benzine bij hun groene tankstations in Nederland. Inkoper Kees van de Peppel schat dat er in Nederland ongeveer 4500 auto’s rondrijden die bio-ethanol aankunnen.

Tamoil maakt de E85 bio-ethanol uit rietsuiker en een klein deel uit houtresten. Van de Peppel: „Dat is officieel geen tweede generatie, maar we gebruiken in ieder geval geen granen die ook als voedsel kunnen dienen. En van suiker hebben we als ik de dalende prijzen op de wereldmarkt zie meer dan genoeg.”

„Saab, Volvo en Ford werken met ons samen en leveren geschikte auto’s. Volgens de inkoper betalen automobilisten in Duitsland maar rond de 90 eurocent per liter bio-ethanol. „Daar is het vrijgesteld van accijns. Ook de Fransen betalen maar 80 eurocent per liter. Daar gaat de overheid veel verder om de CO2 uitstoot van het verkeer aan te pakken.”

Mondjesmaat openen tankstationhouders speciale pompen voor biodiesel of bio-ethanol ter vervanging van benzine. Reguliere diesel en benzine bevatten inmiddels een door de EU vastgesteld klein percentage bijgemengde groene brandstof. Die kan probleemloos getankt worden. In bijna elke provincie kun je terecht voor het tanken van groene brandstof. Info:

www.fuelswitch.nl

www.greenfuelsystems.nl

www.groenopweg.nl


De kritische mobilist 2008


Commentaar en kopij aan ons opsturen

Terug naar eerste pagina