De kritische mobilist (v/h Verontruste ANWB leden)

ARTIKEL 1: Milieudefensie krijgt -eindelijk- gehoor bij de Raad van State. Alle wegenplannen, ook die voor verbredingen, moeten netjes getoetst aan de EU-regels ten aanzien van luchtkwaliteit. Die regels zijn er niet voor niets. Jammer dat de pro-auto beweging (VNO-NCW, EVO, TLN, maar ook de gemeente Leiderdorp) weer meteen keihard in oude reflexen schieten. Zeker voor een gemeente is het vreemd om van een "ramp" te spreken: de burgers van die emeente zijn gebaat bij een betere luchtkwaliteit, voor hen is de ramp de luchtvervuiling door een druk autoverkeer vlak langs en door hun woonplaats. Dat toont recent onderzoek naar de medische gevolgen van drukke wegen overduidelijk aan: die gevolgen zijn grrotschaliger en ernstiger dan steeds werd aangenomen.

ARTIKEL 2: Kamerleden van zowel coalitie als oppositie vervallen graag in demagogie als het om auto's en files gaat. De Raad van State woog zorgvuldig feiten tegenover elkaar af om tot een uitspraak te komen. Kamerleden ontkennen die afweging gewoon en zeggen steeds meer wat op het puntje van de tong of in de onderbuik huist, als ze denken dat dit goed overkomt bij het grootste deel van de achterban. Noodwetten om EU-regels buiten werking te stellen, passen wel aardig in de groeiende Euro-skepsis die naast beton-fanatisme politiek aardig skoort. (EvD)

(1) Lucht A4 viezer door verbreding

(NOS-journaal 25 juli 2007) De verbreding van de A4 tussen Zoeterwoude-dorp en Hoogmade is stilgelegd na een uitspraak van de Raad van State. Dat heeft grote gevolgen voor automobilisten, want de snelweg staat op nummer 1 in de file top 50.

De Raad oordeelde dat de lucht op sommige plekken langs de snelweg viezer wordt door de uitbreiding van twee naar drie rijstroken over een stuk van zes kilometer. Het zal, ˇˇk bij een maximumsnelheid van 80 kilometer per uur, leiden tot een te hoge uitstoot van stikstof, stelt de Raad. 

Ook vindt het hoogste rechtsorgaan van Nederland dat Rijkswaterstaat niet hard kan maken dat het verkeer op de A4 na de verbreding niet verder zal groeien. Rijkswaterstaat gaat daar vanuit en heeft daarom z'n berekeningen van de luchtkwaliteit beperkt tot 2012, als de weg klaar moet zijn. 

Werkgevers
Werkgeversorganisatie VNO-NCW is verbijsterd over de uitspraak, omdat de snelweg een belangrijke verkeersslagader is in de Randstad.  Voorzitter Wientjes eist een noodprocedure om de impasse over de verbreding van de weg te doorbreken.

Ook de branchorganisaties in het goederenvervoer (EVO en TLN) vrezen dat het uitstel van de werkzaamheden veel geld gaat kosten, omdat vrachtwagenchauffeurs langer in de file staan. Ze berekenden dat het oponthoud op de A4 transportbedrijven vorig jaar 29 miljoen euro kostte.

Leiderdorp
Niet alleen werkgevers zijn teleurgesteld over de maatregel van de Raad van State. De gemeente Leiderdorp spreekt van een ramp.

De gemeente had rond de bredere snelweg een aantal projecten gepland, zoals een nieuw bedrijventerrein en een vestiging van Ikea.

Rijkswaterstaat zegt zo snel mogelijk met een nieuw onderzoek naar de luchtkwaliteit te beginnen. Daarbij wordt onder meer gekeken naar de wegen in de buurt van het stuk A4 bij Hoogmade. Het onderzoek moet aantonen dat de regels voor de luchtkwaliteit nageleefd worden.

(2) Kamer wil opheldering over A4

(NU-NL 26 juli 2007) De Tweede Kamer wil opheldering van minister Camiel Eurlings van Verkeer over de verbreding van de A4 bij Leiden. De coalitiepartijen en oppositiepartij VVD willen weten wat Eurlings gaat doen nu de Raad van State een stokje heeft gestoken voor de wegverbreding.

In een door Milieudefensie aangespannen zaak oordeelde de raad dat de luchtvervuiling langs het nieuwe tracÚ op sommige plekken toeneemt. CDA-Kamerlid Ger Koopmans spreekt van een noodsituatie omdat het gaat om een van de grootste knelpunten in het wegennet van de Randstad. Hij wil dat Eurlings desnoods met noodwetgeving komt om de verbreding toch snel mogelijk te maken.

'Het gaat om een verbetering van zowel de kwaliteit als de luchtkwaliteit', zegt Koopmans. 'De redenering van de Raad van State dat de luchtkwaliteit gemiddeld wel beter wordt maar op sommige plaatsen niet, bevalt me helemaal niet.'

Doorstroming

PvdA-Kamerlid Lia Roefs stelt dat het met de luchtkwaliteit op de A4 zeker niet goed zit zolang er op het ruim 6 kilometer lange stuk tussen Zoeterwoude-Dorp- en Hoogmade maar twee rijbanen zijn. 'Het is beter voor de lucht als het verkeer doorstroomt.'

Ook omliggende gemeenten en het bedrijfsleven reageerden teleurgesteld op de uitspraak van de Raad van State. Rijkswaterstaat gaat nieuw onderzoek doen naar de gevolgen van de wegverbreding, waarna er een nieuw besluit over dit tracÚ volgt.


De kritische mobilist 2007


Commentaar en kopij aan ons opsturen

Terug naar eerste pagina