De kritische mobilist (v/h Verontruste ANWB leden)

Hoogste parkeertarief binnen ring

(Het Parool 24 mei 2007) In het hele gebied binnen de ringweg A 10 gaat over een jaar voor parkeren aan de meter het hoogste tarief gelden. Dat wordt nu alleen berekend in de binnenstad en een deel van Oud-Zuid. Het stadsbestuur denkt zo de luchtkwaliteit te verbeteren.

Dat blijkt uit een nog geheim stuk dat stadsregisseur Piet Polderman namens PvdA-wethouder Tjeerd Herrema van Verkeer ter bespreking heeft gestuurd naar de portefeuillehouders Verkeer in de stadsdelen. Na publicatie van de verkeersplannen in juli moet er een 'debat met de stad' komen om het draagvlak voor het autobeleid te vergroten.

Invoering van het A-tarief (nu 3,60 tot 4,60 euro per uur) vindt volgens de plannen geleidelijk plaats. Het zal gelden van zeven uur 's ochtends tot middernacht. Ook de tarieven voor bewoners- en bedrijfsvergunningen gaan geleidelijk omhoog. Schone auto's worden daarvan overigens uitgezonderd.

Een derde van de opbrengsten gaat naar de stadsdelen, die daarvan buurtgarages en fietsenstallingen moeten bouwen. Bovengrondse parkeerplaatsen kunnen dan verdwijnen. Maximaal een vijfde van de plekken in de buurtgarages wordt bestemd voor bezoekers, die daarvoor ook het A-tarief moeten betalen.

De rest van de opbrengsten gaan naar de gemeente. Van dat geld worden P+R-voorzieningen gebouwd aan de ring A 10. Ook wordt ge´nvesteerd in openbaar vervoer naar deze plaatsen om het gebruik aantrekkelijker te maken.

Het dubbeltjestarief in winkelgebieden binnen de A 10 wordt vooralsnog gehandhaafd. Een bewustwordingscampagne moet bewoners stimuleren om voor korte ritjes binnen de stad een alternatief te zoeken.

Verzet tegen plannen parkeertarief

(Het Parool 25 mei 2007) De plannen van de gemeente overal binnen de ring het hoogste parkeertarief in te voeren, stuiten op verzet.

De oppositiepartijen in de raad zijn mordicus tegen een forse verhoging. Ook de kamer van koophandel is tegen.

In een geheim stuk dat stadsregisseur Piet Polderman namens PvdA-wethouder Tjeerd Herrema van Verkeer aan de stadsdelen stuurde, wordt voorgesteld het hoge binnenstadtarief geleidelijk overal binnen de ring in te voeren.(Nu € 3,60tot € 4,60 per uur) Ook moeten bezoekers langer betalen en worden de parkeervergunningen duurder. De maatregelen moeten de lucht schoner maken.

De PvdA, de grootste coalitiepartij in de raad, heeft nog geen standpunt over het plan ingenomen. De VVD, CDA, D66 en SP wel. Zij zien er niets in. VVD-raadslid Robert Flos: ''Ik vind het plan echt absurd. Mensen hebben soms een heel goede reden om de auto te pakken. Je gooit de stad zo op slot. Het lijkt alsof de linkse lente een jaar na dato dan toch is begonnen en dan in de gedaante van een dure en gure herfst.'' Met de opbrengsten moeten buurtgarages en transferia aan de rand van de stad worden gebouwd. Flos betwijfelt of de inkomsten zullen stijgen, omdat mensen de hoge tarieven niet meer kunnen betalen.

CDA-fractievoorzitter Maurice Limmen spreekt van 'autootje pesten': ''Het is weer een enorme verzwaring van de lasten.'' SP-raadslid Meta Meijer vindt het 'nogal gratuit' om zo de luchtkwaliteit te verbeteren. D66-fractievoorzitter Ivar Manuel vindt het een te extreme maatregel: ''Nu zie je het effect van GroenLinks in het college.''

Een woordvoerder van de Kamer van Koophandel waarschuwt dat Amsterdammers buiten de ring boodschappen zullen doen, waardoor de 'winkelier op de hoek' het loodje legt. ''Dat leidt tot meer autokilometers en dus vervuiling.''

De voorstellen zullen de komende maanden door de deelraad- en stadsbestuurders worden besproken. De fractie van GroenLinks heeft de plannen omarmd.

GroenLinks-raadslid Jeanine van Pinxteren: ''We moeten af van het idee dat je alleen met de auto bij je oma op bezoek kunt. Het is godsonmogelijk te zorgen dat iedereen maar met de auto de stad in kan komen. Ik denk dat we dit middel zeker ook moeten gebruiken om de luchtkwaliteit te verbeteren.''


De kritische mobilist 2007


Commentaar en kopij aan ons opsturen

Terug naar eerste pagina