De kritische mobilist (v/h Verontruste ANWB leden)

Koren op de molen van beton-hardliners als Eurlings. "Dreigende files eisen meer beton voor de auto." Gelukkig zet collega Cramer dit soort types met beide benen op de grond: eerst gegevens analyseren, dan pas een visie ontwikkelen en daarna de maatregelen ontwikkelen. Thuiswerken, extra OV,   rekeningrijden / kilometerheffing, makkelijker verhuizen naar je werk, het hoort net zo goed in het rijtje als de beton-optie. Voor de nachtmerrie van een verviervoudigd Schiphol bestaat echter helaas niet zo'n rijtje van alternatieven, behalve dan de HSL voor middellange afstanden. (EvD)

Autoverkeer blijft fors groeien

Het aantal auto's in Nederland zal in 2040 zijn gegroeid van 6,5 miljoen nu tot minimaal 7,7 miljoen en maximaal 12 miljoen.

Volgens een uitgelekt VROM-rapport zal de toename van het autoverkeer voor steeds langere files zorgen. Ook op- en afritten slibben dicht. In de steden ontstaat een groot gebrek aan parkeerplaatsen. De geluidshinder van de auto's neemt toe.

Groei

Oorzaken van het toenemende autogebruik zijn de economische groei, waardoor meer behoefte ontstaat aan mobiliteit, en de vergrijzing. Ouderen zijn meer dan jongeren geneigd de auto te nemen in plaats van het openbaar vervoer.

Een woordvoerder van VROM-minister Jacqueline Cramer benadrukte dat het om een intern stuk - een gespreksverslag - gaat en "helemaal nog geen enkele beleidsconclusies" zijn getrokken. Het departement is volgens hem bezig met de toekomstige ruimtelijke opgaven, vanaf 2020.

Eurlings

Met de groei van het autopark hebben we in de Nota Mobiliteit ook al rekening gehouden, reageerde de woordvoerder van minister Camiel Eurlings van Verkeer. Eurlings "gaat" over de door dit kabinet voorgenomen versnelde invoering van een kilometerheffing, voor 2012.

Deze nota is door de vorige Tweede Kamer goedgekeurd en loopt tot 2020. Eurlings' woordvoerder benadrukte dat deze beprijzingsplannen in eerste instantie uitgaan van het eerlijkheidsprincipe.

Gebruik

"Degenen die meer rijden, gaan meer betalen." Oftewel niet het bezit van een auto, maar het gebruik wordt aangepakt.

In tweede instantie zijn er naar zijn zeggen de beoogde effecten op de mobiliteit. "De kilomterheffing is nooit bedoeld om de files op te lossen, maar om ze terug te dringen", onderstreepte de zegsman.

Schiphol

In de VROM-notitie staat ook een prognose over de te verwachte groei van Schiphol. Het aantal vliegbewegingen daar zal stijgen van 400.000 nu naar minimaal 600.000 en maximaal 1,7 miljoen in 2040.

Het aantal passagiers neemt toe van circa 45 miljoen nu tot 215 miljoen in het scenario met het hoogste aantal. Volgens de notitie is in dat laatste geval uitbreiding van het aantal banen onontkoombaar.


De kritische mobilist 2007


Commentaar en kopij aan ons opsturen

Terug naar eerste pagina