De kritische mobilist (v/h Verontruste ANWB leden)

Belasting op zuinige auto gaat omlaag

(NRC 21 maart 2007) Staatssecretaris De Jager van FinanciŽn wil de aankoop van zuinige auto’s aantrekkelijker maken. Het belastingvoordeel voor schonere auto’s wordt als het aan De Jager ligt bijna verdubbeld, tot 3.000 euro.

De CDA-bewindsman deed zijn uitspraak tijdens het gisteren gehouden Brussels Tax Forum. Sinds 1 januari 2006 hangt de belasting voor personenauto’s en motorrijwielen (BPM) bij aankoop van een nieuwe auto voor een deel af van het energieverbruik. De Jager zei in Brussel tot de conclusie te zijn gekomen dat het belastingvoordeel minstens 3.000 euro moet zijn om kopers van een auto over te halen tot de aanschaf van een energiezuinige auto. Hij kondigde ook aan dat de accijns op „milieu-onvriendelijke brandstof”, zoals diesel, omhoog zal gaan.

De BPM is een ingewikkelde belastingheffing die in de autobranche aanleiding is tot veel kritiek. Er wordt al jaren bepleit om de BPM af te schaffen en te vervangen door tol- of kilometerheffing, zodat degene die op de snelwegen de meeste kilometers maakt en als grootste vervuiler van het milieu kan worden beschouwd, voor de kosten opdraait.

De BPM hangt op dit moment voor een belangrijk deel af van het energielabel dat de auto toebedeeld kreeg. De labels lopen uiteen van een groen A-label voor een zuinige auto tot een rood G-label voor een auto met een hoog verbruik en hoge emissies.

Milieudefensie juicht het voornemen van De Jager toe. Van de milieuorganisatie mag de staatssecretaris wat betreft belastingheffing op auto’s nog wel wat rigoureuzer te werk gaan.

Haaks daarop staat de reactie van de branchevereniging van personenauto- en truckdealers Bovag. Woordvoerder Rob Boon: „Het is een volstrekt heilloos plan van de minister. Als Milieudefensie het hiermee eens is, dan hebben ze toch niet helemaal goed nagedacht. De consument komt door het belastingvoordeel in de verleiding een grotere auto aan te schaffen die in absolute zin een stuk vervuilender is dan een kleine zuinige auto.”

Utrecht, 21 maart. - NS overweegt een spitsheffing in te voeren als automobilisten straks wegens de kilometerheffing op de wegen (voorzien voor 2011) massaal op de trein overstappen. NS wil voorkomen dat reizigers elkaar op de perrons tijdens de spits „staan te verdringen”, zegt directeur Meerstadt. „Dus als mensen om acht uur ’s ochtends op een perron willen staan, zullen ze daar meer voor moeten betalen.” Omvangrijke investeringen in het spoor, bijvoorbeeld in een viersporig netwerk in de hele Randstad, zouden de heffing kunnen voorkomen. Dat kost 50 miljard euro. Meerstadt betwijfelt of de samenleving bereid is daarvoor zoveel geld uit te geven.


De kritische mobilist 2007


Commentaar en kopij aan ons opsturen

Terug naar eerste pagina