De kritische mobilist (v/h Verontruste ANWB leden)

Flexibele snelheden op snelwegen

(NOS-teletekst 9 februari 2007) Het kabinet wil flexibele snelheden op de snelwegen.

Minister Peijs wil het bijvoorbeeld mogelijk maken om op wegen waar overdag 80 of 100 mag worden gereden, 's avonds en 's nachts 100 of 120 kilometer per uur toe te staan.

De maximumsnelheid zal worden aangepast aan de omstandigheden. Bij grote drukte of slecht weer, kan de maximumsnelheid omlaag, op rustige momenten en bij goed weer kan hij omhoog. De maximumsnelheid zal op de borden boven de weg staan.

Er zal worden gevarieerd tussen 80,100 en 120 kilometer per uur; 140 vindt het kabinet onverantwoord met het oog op geluidhinder, vervuiling en veiligheid.


De kritische mobilist 2007


Commentaar en kopij aan ons opsturen

Terug naar eerste pagina