De kritische mobilist (v/h Verontruste ANWB leden)

Europees milieubeleid / Duitsland verzet zich tegen beperking CO2-uitstoot auto’s

(Trouw 06-02-2007) De Duitse regering behartigt tegenover de EU met verve de belangen van de nationale auto-industrie. Eurocommissaris Stavros Dimas weert zich naar vermogen.

Morgen verkondigt de Europese Commissie naar verwachting haar definitieve plan voor de vermindering van de CO2-uitstoot door het wegverkeer. Het dreigt uit te lopen op een compromis. Duitse politici hebben de afgelopen dagen zware druk uitgeoefend op de Commissie.

EU-commissaris voor milieu Stavros Dimas liet dit weekend nog waarschuwende geluiden horen. „Ondanks goedbedoelde inspanningen loopt Duitsland bepaald niet voorop wanneer het om milieubescherming gaat”, zei Stavros in Bild am Sonntag. „Als Duitsland dwars ligt, haakt de rest van Europa af. En wanneer Europa afhaakt, haakt de hele wereld af.”

Het conflict brengt bondskanselier Angela Merkel in een lastig parket. In het licht van het alarmerende VN-rapport van afgelopen vrijdag over klimaatverandering, maakt het blokkeren van Europese milieumaatregelen een slechte indruk. Bovendien had Merkel juist beloofd het voorzitterschap van de Europese Raad te gebruiken om een impuls te geven aan het milieubeleid.

Struikelblok zijn de plannen van de Europese Commissie voor het terugdringen van de CO2-uitstoot door auto’s. In 1998 legde de auto-industrie zich er vrijwillig op vast de uitstoot binnen tien jaar terug te brengen tot gemiddeld 140 gram per kilometer. Dat gaat ze bij lange na niet halen. De gemiddelde uitstoot ligt tegenwoordig op 160 gram. Dimas wil de auto-industrie nu verplichten de uitstoot te reduceren tot maximaal 120 gram per kilometer in 2012.

Een dergelijke verplichting treft de Duitse auto-industrie relatief zwaar, omdat zij grotere en zwaardere auto’s produceert dan bijvoorbeeld de Franse industrie. De auto’s van Porsche produceren gemiddeld bijna 300 gram per kilometer. Mercedes en BMW zitten rond 185 gram omdat ze ook kleinere auto’s, zoals de Smart en de Mini, maken. Ter vergelijking: de gemiddelde Peugeot zit op 154.

Om dit nadeel te compenseren pleit de Duitse auto-industrie ervoor andere factoren te laten meetellen bij het bepalen of een auto milieuvriendelijk is of niet. Duitse politici steunen de industrie. Bondskanselier Merkel stelt voor de toegestane CO2-uitstoot te differentiëren naar de grootte en het type van de auto. Verkeersminister Wolfgang Tiefensee vindt dat ook moet meetellen dat Duitse benzine een vast aandeel aan biologische brandstof bevat.

De Duitse EU-commissaris Günter Verheugen wil laten meewegen dat Duitse auto’s binnenkort banden hebben die het brandstofverbruik verminderen. Tevens wijst hij op de geavanceerde verkeersreguleringstechniek op de Duitse snelwegen en op de cursussen ’milieuvriendelijk rijden’ die veel Duitsers volgen.

De vijf grootste Duitse autoproducenten hebben de Commissie in een brief gewaarschuwd dat de uitstootbeperking tienduizenden arbeidsplaatsen kan gaan kosten. Minister van economische zaken Michael Glos bevestigde dat en noemde de regeling technisch onuitvoerbaar.

Of milieucommissaris Dimas gevoelig is voor al deze argumenten, zal spoedig blijken. Duitse regeringssteun krijgt hij voorlopig alleen van milieuminister Sigmar Gabriel. Als voorzitter van de Europese milieuministers speelt Gabriel een centrale rol. Hij roept de Europese autofabrikanten op de voorgestelde Europese wetgeving niet langer te blokkeren. „De auto-industrie dient, net als de overige industrie, haar aandeel te leveren aan de milieubescherming”, meent Gabriel.

Duitse autolobby krijgt vaak steun van regering

Hoe invloedrijk de lobby van Duitse autoproducenten is, bleek vorig jaar toen de regering voorstellen deed om roetfilters voor dieselmotoren in te voeren. Vijf jaar lang hadden de autofabrikanten de besluitvorming weten te blokkeren. Toen het voorstel er begin november eindelijk lag, stuurde DaimlerChrysler, de fabrikant van onder meer Mercedes, een fax met bezwaren naar de regering. Prompt werd het wetsvoorstel afgezwakt. Vervolgens wist de christendemocratische coalitiepartij het definitieve besluit op de lange baan te schuiven. Het is de traditie in Duitsland. Of het nu gaat om de maximumsnelheid op snelwegen, om tolvignetten, of om CO2-uitstoot, telkens slaagt de autolobby erin de besluitvorming te verhinderen of te vertragen. Steeds met steun van de verantwoordelijke ministers. „Het autorijden moet aantrekkelijk blijven”, zei de verkeersminister vorige week.


De kritische mobilist 2007


Commentaar en kopij aan ons opsturen

Terug naar eerste pagina