De kritische mobilist (v/h Verontruste ANWB leden)

Jammer dat de Groenen in Duitsland niet meer in de regering zitten. Dan was het perspectief van dit aardige plannetje van topambtenaren wellicht beter geweest. De hypocrisie van de Duitse auto-industrie (Mercedes, Audi, BMW: de snelle jongens van Europa....) is ondertussen stuitend: "aantal ongevallen en files stijgt door snelheidslimiet". Ook het feit dat voorgestelde EU-maatregelen om de automotoren milieuvriendelijker te maken, stelselmatig worden gedwarsboomd juist door de Duitse autofabrikanten pleit niet voor de geloofwaardigheid van de automobielfederatie AvD. (EvD)

Ambtenaren voor snelheidslimiet op Duitse snelwegen

(NU-NL 28 december 2006) Duitse topambtenaren willen een snelheidsbeperking op alle autosnelwegen in de Bondsrepubliek. Het hoofd van het federale milieubureau, Andreas Troge, pleitte donderdag in Duitse media voor een maximum snelheid van 120 kilometer per uur.

Troge wees op de voordelen voor het milieu in de strijd tegen het broeikaseffect. Volgens hem wordt door het 'tempolimiet' de uitstoot van kooldioxide teruggedrongen, mogelijk tot 30 procent.

De topambtenaar stelde ook dat de kans op ongevallen zal verminderen. Verder zouden er minder files ontstaan.

Het plan lijkt echter een vroege dood te sterven, meldden Duitse media. Zowel de minister van Verkeer Wolfgang Tiefensee als de minister van Milieu Sigmar Gabriel hebben zich tegen het voorstel uitgesproken. Er valt volgens de milieuminister meer winst te halen met milieuvriendelijkere motoren.

De landelijke automobielfederatie AvD vreest dat het aantal ongevallen en files door een limiet juist zal toenemen. Verder wijst de vereniging erop dat 95 procent van de ongevallen plaatsvindt bij snelheden onder de 100 kilometer per uur.


De kritische mobilist 2007

Commentaar en kopij aan ons opsturen


Terug naar eerste pagina