De kritische mobilist (v/h Verontruste ANWB leden)

Kamer wil extra rijstroken

(NU-NL 30 augustus 2006) Onderhoud aan de snelwegen moet de komende jaren zoveel mogelijk worden gecombineerd met de aanleg van extra rijstroken. Een meerderheid van CDA, VVD en LPF in Tweede Kamer drong  daar woensdag op aan.

De drie fracties rechtvaardigden een motie van die strekking vanwege de voorgenomen verbreding van de A2 Amsterdam-Utrecht van zes naar tien stroken. Het 21 kilometer lange stuk snelweg moet in 2010 gereed zijn om het fileleed te verhelpen. De A2 zou er aanvankelijk twee rijstroken bij krijgen.

Minister Karla Peijs (Verkeer) voelt er niets voor om de motie uit te voeren. Peijs wees erop dat dit zou leiden tot wegverbredingen op locaties waar het niet nodig is, terwijl Nederland volgens haar toch ook al moeite genoeg heeft om normen voor luchtkwaliteit te halen. De minister gaf verder aan dat ze de euro maar een keer kan uitgeven.


De kritische mobilist 2006

Commentaar en kopij aan ons opsturen


Terug naar eerste pagina