De kritische mobilist (v/h Verontruste ANWB leden)

Uiteraard vinden veel lokale politici en automobilisten het flauwekul dat een dassenburcht de aanleg van een nieuwe weg vertraagt. Wat deze lieden wel moeten weten, is dat sinds de tot de jaren '70 grootschalige stroop op de interessante, nuttige en mooie das (waarvan verondersteld werd dat die geneeskrachtige klieren hebben) ophield en een dreigende uitroeiing werd voorkomen, de automobiliteit de grootste bedreiging vormt. Dassen kunnen normaliter veel ouder worden dan tien jaar, maar worden doordat ze in grote getale worden doodgereden, gemiddeld maar zo'n vier jaar oud! (EvD)

Dassen vertragen N303 bij Putten

(Nederlands Dagblad 10 augustus 2006) Op het beoogd tracÚ voor de omstreden omleiding van de N303 bij Putten is een dassenburcht ontdekt. De ontdekking leidt in ieder geval tot vertraging in de aanleg van de weg, meldden provincie Gelderland en de Stichting voor Natuur- en Milieubescherming Putten gisteren.

De milieustichting schakelde dassendeskundige Johan Walsma in, omdat bekend was dat er rond het tracÚ bijburchten van de beschermde diersoort waren. ,,Deze hoofdburcht was onbekend en wordt bewoond, gezien de verse sporen'', zegt Walsma. Over de aanleg van de omleiding wordt al dertig jaar gesproken. De weg is onder meer omstreden omdat hij dwars door het dorpje Huinen komt te liggen.

Volgens Walsma is de omgeving van Putten een mooi leefgebied voor de dieren. ,,Dassen moeten het hebben van weilanden met kort gras. Die heb je daar veel. Deze burcht is bij toeval ontdekt. Tussen twee bijburchten moest een derde burcht liggen, omdat ze anders te ver uit elkaar lagen.'' Hoeveel dassen de hoofdburcht bewonen, is onbekend.

,,Deze ontdekking was voor iedereen een verrassing. Het betekent zeker een vertraging van een half jaar in de plannen'', zei Harry Walinga, projectleider N303 bij de provincie Gelderland. Hij zegt dat er drie mogelijkheden zijn. ,, Het provinciebestuur kan het ministerie van LNV vragen of het mogelijk is de burcht te verplaatsen, het tracÚ kan ter plaatse van de burcht verlegd worden of er komt een nieuw ontwerp voor de hele weg.'' De gemeente Putten heeft inmiddels haar voorkeur voor het beoogde tracÚ uitgesproken. De gemeente wil de weg, omdat er nu te veel verkeer door de kern van de Veluwse gemeente gaat.

Het verplaatsen van de burcht is moeilijk, meent Walsma. ,,Je kan niet namaken wat zo'n das gefabriceerd heeft. Een burcht kan wel een hectare groot zijn. Bovendien is er de kans dat een das koppig is en vlak naast zijn oude stek een nieuwe burcht graaft.''


De kritische mobilist 2006

Commentaar en kopij aan ons opsturen


Terug naar eerste pagina