De kritische mobilist (v/h Verontruste ANWB leden)

Eventjes, voor 10 jaar, 7 minuutjes tijdwinst in de file: 5 miljard Euro en weg Naardermeer. Over 15 jaar weer een extra (derde!) rondweg voor Amsterdam. Zolang het OV niet STERK wordt verbeterd in deze regio blijft het dweilen met de kraan open ten koste van de laatste plekjes natuur en rust voor de regio. En toch maar blijven praten over "duurzame ontwikkeling" en "groene economie"..... (EvD)

Mogelijk derde ring rond Amsterdam

(Trouw 23 mei 2006) Rijkswaterstaat kijkt al naar 2030; Rijkswaterstaat onderzoekt de mogelijkheden voor een nieuwe snelweg vanaf de A30 bij Barneveld, dwars door Flevoland en het Markermeer naar Purmerend.

Dat vertelt Ben Viveen van Rijkswaterstaat vandaag in Trouw. De nieuwe verbinding moet een " gedeeltelijke " derde ringweg rond Amsterdam vormen. Nu is er alleen de A10, die deels door de stad loopt. Aan een tweede ring wordt gewerkt, onder meer aan de Tweede Coentunnel die in 2012 klaar moet zijn.

Het is nog even wachten op de derde ringweg: volgens Viveen is die nodig om de verkeersproblemen na 2030 op te lossen. Welk traject de weg precies zou moeten volgen, kan Rijkswaterstaat nog niet zeggen. Op dit moment loopt nog volop de discussie over een nieuwe snelweg langs het Naardermeer. Die moet het autoverkeer tussen Almere, Amsterdam en Schiphol weer op gang brengen. Het kabinet beslist hierover in juni. Natuurliefhebbers en omwonenden verzetten zich fel tegen deze nieuwe, al dan niet ondertunnelde weg. Volgens Viveen gaat Rijkswaterstaat nieuwe wegen in de toekomst steeds meer verdiept en in tunnels aanleggen.

Naardermeer / Weer even vooruit

(Trouw 23 mei 2006) Een kleine vijf miljard euro kost een nieuwe snelweg met tunnel langs het Naardermeer. Daarmee kan het autoverkeer een paar jaar vooruit. Na 2020 loopt het geheid weer vast. De prijs voor zeven minuten korter rijden: minder water in het Naardermeer en meer lawaai.

In de ochtendspits staat het verkeer regelmatig muurvast vanaf Almere richting Amsterdam en Schiphol. Laat in de middag is het filerijden in omgekeerde richting. Dat wordt alleen nog maar erger. Tussen 2000 en 2020 neemt het autoverkeer op de verstopte A1 en A6 met nog eens vijftig procent toe. Dat becijferde Rijkswaterstaat in een studie naar verschillende manieren om het autoverkeer hier weer op gang te brengen, waaronder de door natuurorganisaties en omwonenden verketterde nieuwe snelweg langs het Naardermeer.

En ding hebben de verschillende varianten gemeen: ze gaan uit van voorspellingen tot 2020. Daarna blijft het autoverkeer toenemen, bevestigt Ben Viveen van Rijkswaterstaat, onder meer doordat polderstad Almere blijft groeien: "Wij gaan uit van 45.000 nieuwe huizen in Almere. Tussen 2020 en 2030 komen daar mogelijk nog eens 30.000 huizen bij. Wat dat betekent voor het autoverkeer hebben we nog niet meegenomen. We zijn nu bezig met de huidige problemen. Daar kunnen we dan een paar jaar mee voort."

Zo"n nieuwe weg langs het Naardermeer is op zijn vroegst in 2016 klaar, en dan is het dus al bijna 2020. Waarom kijken jullie niet wat verder vooruit"

"Wat er na 2020 gebeurt, laat zich lastig voorspellen. Dat hangt van zoveel factoren af: de vergrijzing, telewerken, de verdere groei van Schiphol. Worden vluchten verlegd naar Lelystad of Rotterdam, dan betekent dat een rem op de groei van het autoverkeer rond Amsterdam. Het kn dus meevallen. Maar of het nu wat meer of wat minder is, vast staat wel dat het nog drukker wordt op de weg."

Denken jullie al na over manieren om dt extra verkeer op te vangen"

"Er wordt al druk gestudeerd op de IJmeerbrug: een nieuwe spoorverbinding en regionale autoweg tussen Almere en Amsterdam, over het IJmeer heen. Dat zou een logische volgende stap zijn tussen 2020 en 2030. Na 2030 zou de A30 vanuit Barneveld doorgetrokken kunnen worden door Flevoland naar de noordkant van Almere, en dan via het Markermeer naar Purmerend.

Op de wegenkaart ziet Amsterdam er dan heel anders uit dan nu. Op dit moment heeft de stad feitelijk n ringweg, de A10. Daaromheen is een tweede ring in aanbouw, gevormd door onder meer de A9. Die wordt steeds completer, zeker met de geplande Tweede Coentunnel en de Westrandweg aan de westkant van de stad. Met het doortrekken van de A30 ontstaat een derde ring. Relatief gezien valt het nog wel mee, hoor.""

,,Peking heeft binnen een jaar of tien maar liefst vijf nieuwe ringwegen aangelegd. En als het even kan, leggen we in de toekomst snelwegen steeds meer verdiept aan, en in tunnels. Dat wordt ook al uitgewerkt als alternatief voor de brug over het IJmeer."

Met een dure nieuwe weg langs het Naardermeer kost het straks 32 minuten om in de ochtendspits van Almere naar Amsterdam te rijden in plaats van 39. Welgeteld zeven minuten verschil. Is dat niet een beetje weinig"

,,Het klinkt droef, maar de files lossen we niet helemaal op. Dan zouden we nog veel meer extra rijstroken moeten aanleggen. Bovendien, op dit moment reist vijftig procent van de forenzen in de ochtendspits van Almere naar Amsterdam met het openbaar vervoer. Dat is heel veel. Maar als er geen files meer zijn, dan stappen deze mensen weer in de auto en dat zou jammer zijn. Het blijft zoeken naar de juiste balans. Wij gaan uit van de nota Mobiliteit. Daarin staat dat zestig kilometer per uur in de spits mooi genoeg is."

Tegenover de kosten van een nieuwe weg staan de baten, zoals minder reistijd. Maar wie schiet er financieel iets mee op als ik een kwartiertje eerder thuis ben"

"Als mensen eerder achter hun bureau zitten, komt dit ten goede aan de arbeidsproductiviteit. En een halfuur extra vrije tijd is welvaartsstijging. Dat geld gaat niet rechtstreeks naar de overheid, terwijl die de nieuwe weg wel betaalt.""

,,Maar voor de bv Nederland zijn dit baten. Een nieuwe weg heeft daarnaast effect op de huizenprijzen, en op de werkloosheid: kortere reistijden betekent dat mensen bereid zijn in een wijdere omgeving naar een baan te zoeken."

Maar dat blijven scenario"s. Zo is het Centraal Planbureau (CPB) er helemaal niet van overtuigd dat Almere profiteert van de betere wegen. Misschien blijven bedrijven dan juist lekker zitten in Amsterdam of Hoofddorp.

"Dat is mogelijk. Zoals een betere mobiliteit er ook toe kan leiden dat Almere een echte dubbelstad van Amsterdam wordt. Bedrijven vestigen zich nu nog vanwege de status in Amsterdam, en dat argument vervalt dan. Het kan verschillende kanten op. Dergelijke scenario-studies bevatten nu eenmaal veel onzekere factoren en aannames.

Het wordt helemaal lastig met het voorspellen van de effecten van rekeningrijden. Daar zijn we nu nog op aan het rekenen, in combinatie met een nieuwe weg langs het Naardermeer of met het alternatief: verbreding van de bestaande snelwegen. Maar rekeningrijden hebben we in Nederland nog nergens uitgeprobeerd. Proeven zullen moeten uitwijzen of mensen de auto echt laten staan."
Drie varianten

In de Alternatieven- en variantennota Schiphol-Amsterdam-Almere heeft Rijkswaterstaat drie manieren onderzocht om de verkeersproblemen te lijf te gaan: een nieuwe weg langs het Naardermeer, al dan niet met tunnel; verbreding van de bestaande wegen A1, A6 en A9; en invoering van rekeningrijden.

Die laatste variant " met een basisbedrag per kilometer en een toeslag in de spits " verkleint de files. Per saldo komt er minder autoverkeer, terwijl het kabinet de mobiliteit tussen Almere en Schiphol nu juist wil faciliteren: dat is goed voor de economie in de regio. Om die reden maakte Rijkswaterstaat aanvankelijk niet al te veel werk van het rekeningrijden-scenario. Omdat het kabinet inmiddels heeft besloten dat het rekeningrijden vanaf 2012 landelijk wordt ingevoerd, onderzoekt Rijkswaterstaat alsnog de effecten van verschillende varianten ervan in de regio Almere-Amsterdam- Schiphol, in combinatie met wegenbouw.


De kritische mobilist 2006

Commentaar en kopij aan ons opsturen


Terug naar eerste pagina