De kritische mobilist (v/h Verontruste ANWB leden)

Arme Van Geel. Wil deze staatssecretaris voor milieu eens wat leuks doen voor het milieu (hem behoorlijk moeilijk gemaakt door Zalm, Balkenende, Veerman en Brinkhorst) doet de EU moeilijk.... Dezelfde EU die een bouwstop verordonneert wegens te hoge concentraties fijn stof in de Nederlandse atmosfeer. Van Geel had echter de onderstaande reactie van de EU redelijkerwijze kunnen verwachten, het handelsverkeer binnen de EU is toch nog meer prioriteit dan milieu. Fijntjes merkt Trouw op dat we de succesvolle subsidie op roetfilters nog maar even moeten continueren. (EvD)

Van Geel moet zijn roetfilterplicht voorleggen aan Europese rechter

(Trouw 6 mei 2006) Omdat we van Brussel roetfilters op dieselauto's niet verplicht mogen stellen, moeten we nog twee jaar roethappen. Is de Europese Unie gek geworden? Je zou het bijna denken.

De EU heeft milieu hoog in zijn vaandel staan en voorgeschreven dat er niet gebouwd mag worden in gebieden waar al te veel fijnstof in de lucht zit. Nederland heeft van die gebieden. In een poging de situatie daar te verbeteren wilde staatssecretaris Van Geel per 1 januari roetfilters verplicht stellen op nieuwe personenauto's die op diesel rijden. Brussel zal blij zijn dat Nederland iets doet aan zijn milieuproblemen, zou je denken. Maar nee, volgens de Europese Commissie moeten we wachten tot ook de rest van de Unie zo ver is, tot het roetfilter in 2008 verplicht is. En vooruitlopen op de troepen is niet toegestaan, aldus de Commissie.

Het is nu gemakkelijk om de EU aan de schandpaal te nagelen, zoals door sommige europarlementariėrs al is gedaan, en de Commissie te verwijten dat zij buigt voor het grootkapitaal van de auto-industrie. Maar zo eenvoudig is het niet. De Commissie baseert zich op het EU-verdrag waarin de lidstaten zich hebben verplicht te zorgen voor een vrij verkeer van goederen en diensten. Lidstaten mogen dat vrij verkeer niet hinderen met nationale wetgeving, tenzij zij daarvoor dringende redenen hebben. Als Nederland roetfilters eerder verplicht stelt dan de andere EU-staten wordt een deel van de dieselauto's hier onverkoopbaar.

Volgens de Commissie is dat een onnodig hinderen van het handelsverkeer. Van Geel kan hier tegenin brengen dat de maatregel milieu en volksgezondheid dient. Hij moet zeker de moeite nemen om dat te doen tegenover het Europese Hof. Maar daarmee is de redenering van de Commissie nog niet onzinnig. Wel kun je zeggen dat de afweging tussen Europese vrijhandel en nationaal milieubeleid ingewikkeld is. Een oordeel van de Europese rechter kan daarom nuttig zijn. Bij zijn pleidooi zal Van Geel wel gehinderd worden door het Milieu- en Natuurplanbureau, dat in deze krant toegaf dat niet te berekenen valt hoeveel gezondheidsschade voorkomen zou worden met een roetfilterplicht.

Een ramp is de nederlaag van Van Geel niet; consumenten en auto-industrie hebben de boodschap begrepen en kiezen meer en meer voor het roetfilter.
De overheid moet zijn subsidiėring van dat filter een jaartje langer volhouden.


De kritische mobilist 2006

Commentaar en kopij aan ons opsturen


Terug naar eerste pagina