De kritische mobilist (v/h Verontruste ANWB leden)

Alle Zalmiaanse kruideniersbezuinigingen en Balkenende's schijnheilige moraalverhaaltjes resulteren in voor de coalitiepartners weinig belovende peilingen. Voor de komende landelijke verkiezingen 2007 is het daarom leuk om nu snel met nog wat "positieve boodschappen" en "leuke cadeautjes" te komen richting kiezer waaronder ook de automobilist. De lastenverlichting vorige week van Balkenende en Zalm was al een aardige opsteker, helaas vooral voor de welvarender kiezer. Een snelwegje dwars door het eerste natuureservaat van Nederland met dank aan de mevrouwen Peijs (minister) en Jorritsma (ex-minister en burgemeester van Almere). Nu een 2e cadeautje van minister Peijs aan de automobilist: we mogen weer 100 in plaats van 80 km/uur rijden op de wegen rond Den Haag. Een aantal private organisaties drongen daar bij de minister eerder sterk op aan omdat de files zouden toenemen. Een onafhankelijk onderzoek door Rijkswaterstaat en TNO om die bewering al dan niet te staven, wacht mevrouw Peijs niet af.

Zo is de oorzaak van de veronderstelde verlenging van de files niet duidelijk: trokken tegelijk met de verlaging van de maximum snelheid aangelegde extra spitsstroken meer auto's aan en zijn die de oorzaak van vergroting van mobiliteits- en milieuellende? Elders waar geen spitsstroken werden aangelegd, namen de files niet of nauwelijks toe en nam de luchtverontreiniging duidelijk af. Dat maakt de slechte rol van de spitsstroken bij Den Haag plausibel. We weten het echter niet zeker en als het aan mevrouw Peijs ligt, weten we het nooit.

Komt het "goede nieuws" voor Utrecht, Rotterdam en Amsterdam ook nog voor de volgende kamerverkiezingen, los van enige beleidsonderbouwende analyse over de oorzaak van mogelijk meer files en de effecten voor de luchtkwaliteit?

Dit ongeduld is heel sneu voor de omwonenden en de milieuorganisaties: met de 80 km/uur wilden we aantonen dat Nederland zijn best doet om de EU-normen betreffende luchtverontreiniging (vooral fijn stof en geluid) te halen en zo dreigende bouwstops te voorkomen. Dat probleem mag het kabinet (Bos-1?) NA Balkenende-2 nu weer oplossen na het supersnelle besluit van mevrouw Peijs. (EvD)

Deel 80km-zone Den Haag afgeschaft

(NOS-Teletekst 1 mei 2006) Minister Peijs van Verkeer schaft de 80-kilometerzone vanuit Den Haag af. Daar mag straks weer 100 km/u worden gereden. Op het deel van de A12 dat de  stad in gaat blijft 80 km/u gelden.

De 80-kilometerzones werden zes maanden geleden ingesteld om luchtvervuiling en files tegen te gaan. Maar de files zijn in Den Haag toegenomen en dat geldt ook voor de luchtvervuiling.

Minister Peijs bekijkt of ook andere 80-kilometerzones aangepast moeten worden. Die zones zijn er rond onder meer Utrecht en Amsterdam. Rond Utrecht nam het aantal files ook toe,maar bij Amsterdam stond er minder file.

Eerste 80km-zone afgeschaft

(NOS-Teletekst 1 mei 2006) De lagere snelheid blijkt de luchtkwaliteit niet te verbeteren, wat wel de bedoeling was. Ook waren er meer files. De 80-kilometerzones zijn zes maanden geleden ingevoerd. Sindsdien is bij Utrecht het aantal files toegenomen met 11%, bij Rotterdam 17% en bij Den Haag 69%.

Bij Amsterdam nam het aantal files wel af. In Den Haag wordt de snelheid op zijn vroegst half juni verhoogd naar 100 km/u. Minister Peijs van Verkeer zegt dat dat mogelijk ook gaat gebeuren op de andere plekken.

Peijs: einde aan 80-kilometerzone Den Haag

(Volkskrant 1 mei 2006) Minister Peijs van Verkeer schaft de 80-kilometerzone op de A12 vanuit Den Haag af, nu is gebleken dat die tot meer files leidt. Als de procedures voor afschaffing zijn afgerond, mag daar weer 100 kilometer per uur worden gereden. Een woordvoerster van het ministerie zei maandag dat dat op zijn vroegst half juni zal zijn.

De zone werd een half jaar geleden ingesteld om luchtvervuiling en files tegen te gaan, maar die zijn daardoor bij Den Haag juist toegenomen. In Amsterdam en Utrecht zijn de ervaringen wel positief en worden de 80-kilometerzones voorlopig gehandhaafd, aldus de woordvoerster.

Richting Den Haag blijft de maximumsnelheid 80 kilometer, omdat voor de aanleg van de spitsstrook de rijstroken zijn versmald. Om de doorstroming te bevorderen, worden daar de belijning en de borden aangepast.

Transport en Logistiek Nederland (TLN) meldde in reactie op de aankondiging van het ministerie te pleiten voor afschaffing van alle 80-kilometerzones. In plaats daarvan zou een zogenoemde dynamische snelheidsbepaling moeten worden ingevoerd.

Dit houdt volgens de brancheorganisatie in dat op alle snelwegen in drukke periodes de maximumsnelheid 90 kilometer per uur moet zijn. Het verschil met de gewone maximumsnelheid is dan kleiner, waardoor vrachtwagens en personenauto's met een gelijkmatiger snelheid rijden, zo redeneert TLN. Dat zou beter zijn voor de doorstroming en het milieu en het draagvlak onder automobilisten voor zo'n maatregel vergroten.


De kritische mobilist 2006

Commentaar en kopij aan ons opsturen


Terug naar eerste pagina