De kritische mobilist (v/h Verontruste ANWB leden)

Net op het moment dat 25 bewonersorganisaties in en rond Amsterdam de krachten bundelen tegen de onstuimige groei van het asfalt in hun omgeving en de teloorgang van laatste stukjes groen, besluit een kabinet dat op zijn laatste benen loopt, voor een snelweg A6-A9 dwars door het eerste Nederlandse natuurreservaat, het Naardermeer. Ondertunneld of niet, dat is een geweldige aanslag voor dit kwetsbare gebied en de plaatselijke recreatiemogelijkheden. En dat terwijl het Planbureau haarfijn uitrekende dat alternatieven als verbeterd OV tussen Almere en Amsterdam niet alleen voor het milieu beter is, maar ook economisch veel rendabeler is. (EvD)

Ministers eens over weg Naardermeer

(NOS-Teletekst 27 april 2006) Het kabinet is het op hoofdlijnen eens over een nieuwe, ondertunnelde snelweg bij de natuurgebieden het Gein en het Naardermeer. Minister Peijs van Verkeer heeft dat afgesproken met haar collega Dekker (Ruimtelijke Ordening). Eind juni volgt een definitief besluit.

De nieuwe snelweg verbindt de bestaande snelwegen A6 en A9 met elkaar. Er komt een tunnel onder het natuurgebied. De verbinding is nodig omdat de snelwegen tussen Schiphol en Almere dichtslibben.

Het kabinet had ook de bestaande wegen kunnen verbreden, maar ziet dus meer in een nieuwe weg. Hoe veel er van die weg wordt ondertunneld,is nog onduidelijk.

Bewoners starten handtekeningenactie tegen asfaltplannen kabinet

(Milieudefensie 26 april 2006) Ruim vijfentwintig bewonersorganisaties uit de wijde regio in en onder Amsterdam, verenigd in het Bewonersplatform voor Andere Mobiliteit (BAM), zijn een handtekeningenactie gestart tegen de asfaltplannen van het kabinet. De komende weken worden huis-aan-huis 100.000 folders met handtekeningenkaarten verspreid. Bewoners kunnen minister Peijs laten weten geen extra asfalt in de regio Amsterdam - Schiphol - Almere te willen. Milieudefensie en Milieucentrum Amsterdam steunen de actie.

De organisaties verzetten zich tegen het uitgangspunt van het ministerie van Verkeer en Waterstaat dat er hoe dan ook extra asfalt moet komen. Ze wijzen erop dat de aanleg van asfalt altijd leidt tot méér verkeer, inclusief negatieve gevolgen voor leefbaarheid, gezondheid, natuur en landschap. Ze willen zich daarom geen keus laten opdringen tussen een A6A9-verbinding, het verbreden van bestaande wegen en/of een weg door het IJmeer. In een folder lichten de organisaties hun bezwaren toe. In plaats van extra asfalt vragen ze aan minister Peijs:

* Investeer fors in frequent, comfortabel en betaalbaar openbaar vervoer;
* Prikkel werkgevers en werknemers om de automobiliteit te beperken;
* Voer een spitsheffing in;
* Breng wonen en werken dichter bij elkaar;
* Verlaag de maximumsnelheid naar 80 km/uur op alle snelwegen door bewoond gebied.


De bewonersgroepen verspreiden de folders deels zelf. Voor een ander deel wordt de TPG ingeschakeld. Ook kunnen bewoners in het gebied bij stands op markten en bij festiviteiten hun handtekening zetten. De verzamelde handtekeningen worden eind juni aangeboden aan minister Peijs, vlak voordat het kabinet eind juni een knoop door gaat hakken over de verschillende asfaltvarianten.

Cartoonist Len Munnik, onder meer bekend van dagblad Trouw, maakte de blikvanger van de handtekeningenactie: een groot konijn dat een rol asfalt tegenhoudt. De bewonersorganisaties komen uit Amsterdam Zuidoost, IJburg, Amstelveen, Weesp, Driemond, Ouderkerk a/d Amstel, Nigtevecht en Abcoude.

Meer informatie:
De folder en de tekst zijn te bekijken op www.milieudefensie.nl/verkeer
* Belangenvereniging Meanderbewoners Amstelveen, Obbe Modderman, 020 6415302
* Platform tegen A6-A9, Hermine Kalf, 06 21837748
* Takken Zonder Herrie (Amsterdamse Bos), Jurjen de Jong, tel. 020 641 39 37
* Werkgroep IJburg, Xandra Lammers, 06 10698933
* Wijkplatforms Stadshart en Elsrijk, Amstelveen, Daan Stuurwold, 020 6406154
* Aktie Gezondheid Gaasperdammerweg, Lony Wesseling 020 6974730, Leo Hovens 020 6976139
* Initiatiefgroep StopA9.nl, Jonas Castelijns, Ouderkerk a/d Amstel, 020 4964678
* Platform Gaasperdam tegen aanleg A6A9, Zuidoost, Winnie Meyer Ricard, 020 6969117
* Milieudefensie, persvoorlichting, 020 5507333
* Milieucentrum Amsterdam, Maja van der Voet of Erwin Knijnenburg 020 6241522


De kritische mobilist 2006

Commentaar en kopij aan ons opsturen


Terug naar eerste pagina