De kritische mobilist (v/h Verontruste ANWB leden)

‘Klinkende overwinning voor milieu- en bewonersorganisaties’
Verheugd over schrappen ‘ruit’ rond Eindhoven


(www.milierudefensie.nl 20 april 2006) Milieudefensie en de Brabantse Milieufederatie zijn verheugd over de beslissing van het nieuwe gemeentebestuur van Eindhoven om de voorgenomen aanleg van een weg door het Dommeldal en het buitengebied van Geldrop en Nuenen te schrappen. De milieuorganisaties strijden al geruime tijd samen met lokale bewonersgroepen tegen de aanleg van deze nieuwe weg aan de oostkant van Eindhoven.

Aanleg van deze nieuwe autoweg zou een aanslag zijn op natuur en milieu en is peperduur. Bovendien is de weg niet nodig omdat met verbeteringen aan de bestaande wegen de doorstroming van het verkeer ook kan worden verbeterd. De milieuorganisaties juichen de beslissing van de nieuwe coalitie dan ook toe om de door minister Peijs toegezegde 50 miljoen euro te investeren in verbetering van bestaande wegen.

Milieudefensie, de Brabantse Milieufederatie en lokale bewonersgroepen hebben samen diverse acties ondernomen tegen de plannen voor de ‘ruit’. Milieudefensie kocht in het najaar van 2004 een stuk grond, het ‘Brabants Broek’, ten noorden van Aarle-Rixtel op een van de boogde trace’s om in ieder geval de zogenaamde ‘grote ruit’ rond Eindhoven te dwarsbomen. In het voorjaar van 2005 organiseerde Milieudefensie een massale protestfietstocht tussen Geldrop en het Brabants Broek en een manifestatie op een perceel bij Nuenen waar de zogenaamde ‘kleine ruit’ doorheen zou lopen. Ook zette Milieudefensie twee enquêtes uit in Eindhoven en omgeving. Uit alles bleek dat het grootste deel van de bevolking tegen de komst van een nieuwe weg is. De Brabantse Milieufederatie en lokale organisaties richtten zich op de lobby onder
gemeenteraadsleden. Gezamenlijk werkten ze een alternatief bereikbaarheidsplan uit, het Beter BOSE Plan.

“Met al deze activiteiten hebben we aangetoond dat er een breed verzet is tegen wéér een nieuwe autoweg door het Brabantse landschap. Dat heeft nu geresulteerd in een klinkende overwinning”, stellen Milieudefensie en de Brabantse Milieufederatie. De milieuorganisaties beseffen dat het gevaar nog niet definitief is geweken. In 2010 wordt opnieuw bekeken of er een nieuwe weg moet komen. Daarom houdt Milieudefensie de aangekochte protestgrond het Brabants Broek aan.


De kritische mobilist 2006

Commentaar en kopij aan ons opsturen


Terug naar eerste pagina