De kritische mobilist (v/h Verontruste ANWB leden)

Koopt u een nieuwe auto? Let op de registratiedatum!

(www.anwb.nl 18-04-2006) Kopers van nieuwe auto’s moeten de datum van 1 juli goed in de gaten houden. Dan wordt een belastingmaatregel van kracht waardoor de BPM *) wordt gedifferentieerd afhankelijk van de CO2-uitstoot van de auto.
 
Dit betekent dat een zuinige auto (energielabel A of B) € 500,- tot € 1000,- goedkoper wordt (hybride zelfs tot € 6000,-) en een minder zuinige auto’s (label D t/m G) tot € 540,- duurder.
Met de nieuwe maatregel wil de overheid de aanschaf van zuinige auto’s stimuleren en daarmee het aandeel zuinige auto’s vergroten. Zodoende wordt de CO2-uitstoot teruggebracht en u bespaart op uw brandstofkosten.

N 1 juli registreren
Bent u van plan een zuinige auto te kopen? Vraag dan aan uw dealer of uw auto pas n 1 juli geregistreerd kan worden (kentekentoekenning). Voor kopers van onzuinige geldt uiteraard het tegenovergestelde: wanneer u deze vr 1 juli laat registreren betaalt u geen extra belasting, daarna wel.

*) BPM = Belasting van Personenauto's en Motorrijwielen, aanschafbelasting op motorvoertuigen


De kritische mobilist 2006

Commentaar en kopij aan ons opsturen


Terug naar eerste pagina