De kritische mobilist (v/h Verontruste ANWB leden)

Trouw is een van de weinige dagbladen die duidelijk, recht op de man af durft te zeggen hoe dom en kortzichtig Balkenende-2 bezig is. Alleen de verkiezingen van 2007 tellen nog, alles wat daarna komt is even geheel uit het zicht verdwenen. De mening van 99% van de verkeersdeskundigen wordt daarbij even onder het vloerkleed geveegd. Vreemd daarbij dat mijnheer Balkenende zelf een academische titel schijnt te bezitten. Het wegpoetsen van de vluchtstrook is daarbij wel een erg gevaarlijke tactiek, niet alleen voor de automobilist, maar ook voor die komende verkiezingen: een onverhoopte verkeersramp op de plek van door spitsrijders bezette vluchtstroken kan de ogen van heel wat kiezers ver openzetten. (EvD)

Kortzichtig kabinet helpt de automobilist van de wal in de sloot

(Trouw 18 april 2006) Het kabinet-Balkenende lijkt straks bij de verkiezingen bij de automobilist op een stevig schouderklopje te kunnen rekenen. Het zag af van het gehate rekeningrijden. Die zaak komt pas in een verre toekomst aan de orde. Desondanks lijkt het toch nog kans te zien diens fileleed te verzachten.

En als extraatje hoeft de automobilist zijn vehikel nog maar één keer in de twee jaar apk te keuren en pas als de auto vier jaar oud is. Het kan niet op.

Ondertussen is het de vraag of de automobilist echt reden heeft de vlag uit te steken. Zo denkt minister Peijs van verkeer de files te kunnen bestrijden door royaler gebruik te gaan maken van de vluchtstrook. Dat klinkt uitnodigend, zeker voor automobilisten die vaak een begerig oog op de vluchtstrook laten vallen in geval van files. Het is echter niet ongevaarlijk deze neiging aan te moedigen.

Vluchtstroken hebben een belangrijke functie. Ze dienen als pechstrook, als aan- en afvoerweg voor hulpverleners bij verkeersongevallen en als uitwijkplaats voor automobilisten in noodgevallen. Van die vluchtstroken is in de loop der jaren al heel wat afgeknabbeld, onder meer door ze als spitsstrook te gebruiken. Daar weer een nieuwe aanslag op doen zal al gauw tot gevolg hebben dat de automobilist zijn respect voor dat stuk weg verliest. Dat kan in geval van calamiteiten diezelfde automobilist weleens lelijk opbreken.

Kortom, Peijs neemt met haar cadeautjes aan de automobilist een aanzienlijk veiligheidsrisico. Voor het verruimen van de apk-regeling geldt exact hetzelfde. Het plan maakt deel uit van het kabinetsvoornemen administratieve regels in Nederland te vereenvoudigen, of te schrappen. Dat is ongetwijfeld een nobel streven. Toch is het kortzichtig dit streven ten koste te laten gaan van alweer de veiligheid. Verruiming van de keuring betekent immers dat er meer auto’s met mankementen op de weg komen. En vuilere auto’s ook, want ook daar wordt bij de algemene periodieke keuring op gelet.

Het is op deze plaats vaker vastgesteld: wie echt wat aan de files wil doen, en/of alternatieve vormen van vervoer wil stimuleren, ontkomt niet aan de invoering van een vorm van rekeningrijden. Die conclusie weigert het kabinet tot dusverre te trekken. In plaats daarvan fröbelt het wat met zogenaamde anti-filemaatregelen en neemt het bovendien grote risico’s op het punt van de verkeersveiligheid. Dit kabinet helpt de automobilist van de wal in de sloot.


De kritische mobilist 2006

Commentaar en kopij aan ons opsturen


Terug naar eerste pagina