De kritische mobilist (v/h Verontruste ANWB leden)

Helft verkeer is voor vrije tijd

(Nederlands Dagblad 11 april 2006) Bijna de helft van alle verkeerskilometers wordt in de vrije tijd afgelegd. Vier op de tien ritten gaan naar bijvoorbeeld familie of recreatiegebieden. Ze zijn goed voor 45 procent van alle verreden kilometers. Door het toenemende recreatieverkeer neemt het aantal weekendfiles toe en raken wegen in steden verstopt. Dat staat in het rapport Op weg in de vrije tijd van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

In totaal maken Nederlanders in hun vrije tijd elk jaar ruim 6,5 miljard verplaatsingen over een afstand van ruim 80 miljard kilometer. Tweederde van de verplaatsingen blijft binnen de gemeentegrenzen. Bijna de helft gebeurt in het weekeinde.

Het vrijetijdsverkeer per auto, fiets, openbaar vervoer of te voet heeft een aanzienlijk groter aandeel in de mobiliteit dan woon-werkverkeer en alle huishoudelijke trips, zoals boodschappen doen en de kinderen naar school brengen.
De gemiddelde Nederlander legt elk jaar ruim 5000 kilometer in de vrije tijd af en doet daar 150 uur over.

De helft van de ritjes zijn bezoekjes aan vrienden of familie. Op de tweede plaats staan recreatieve uitstapjes als fietsen en wandelen, maar ook bezoekjes aan pretparken en dierentuinen. Voor ritjes naar sportclub, horeca en musea worden minder kilometers gemaakt.

De auto is het meest gebruikte vervoermiddel. Voor meer dan de helft van alle verplaatsingen en liefst 80 procent van alle verreden kilometers wordt de auto gepakt. Men loopt (23 procent van de verplaatstingen) en fietst (22 procent) minder. Met het openbaar vervoer (3 procent) worden nauwelijks recreatieve ritjes afgelegd.

Knelpunt
Volgens onderzoeker L. Harms van het SCP leidt dat vrijetijdsverkeer op dit moment nog niet tot een aanzienlijke vergroting van het fileprobleem. In de steden loopt het verkeer wel vaker vast.
De groeiende verkeersdrukte gaat volgens Harms 'steeds vaker een knelpunt' vormen in de bereikbaarheid van veel bestemmingen, zoals strand en evenementen. De omvang van het recreatieve verkeer heeft volgens hem ook 'verreikende gevolgen' voor verkeersveiligheid en milieu.


De kritische mobilist 2006

Commentaar en kopij aan ons opsturen


Terug naar eerste pagina