De kritische mobilist (v/h Verontruste ANWB leden)

De politici van dorpsplein "Het Binnenhof" buitelen over elkaar om de 80-km-zones rond de grote steden na amper een half jaar weer op te doeken als een private en belanghebbende Verkeersinformatiedienst verklaart dat de files door de snelheidsbeperking zouden toenemen. De conclusie over de files is twijfelachtig en bovendien wordt vergeten dat de 80 km/uur vooral is bedoeld om de luchtverontreinging tegen te gaan. Nederland moet de Europese Unie laten zien dat het menens is met onze activiteiten om de luchtkwaliteit te verbeteren, zo niet dan gaat Nederland qua bouwmogelijkheden op slot.

Het is dan goed om zo'n evenwichtig en bedaard commentaar, zoals hieronder integraal overgenomen, in de Trouw te lezen die de spijker op de kop slaat.

De milieuorganisaties denken dat juist uitbreiding van de krap ingestoken 80-km-zones de files zal verminderen en de luchtkwaliteit nog sterker verbeteren.

Verlaging maximumsnelheid rond steden blijft schimmengevecht

(Trouw 5 april 2006) Met onderzoek naar de effecten van verlaging van de maximumsnelheid is het als met een grabbelton: men haalt eruit wat naar de zin is, en gooit de informatie die minder van pas komt net zo makkelijk ter zijde.

Geheel in deze geest grepen VVD en LPF de nieuwste waarnemingen van de Verkeersinformatiedienst (VID) gretig aan als bewijs voor de stelling dat het verlagen van de maximumsnelheid nergens toe dient en de automobilist ook nog eens beknot in zijn begrijpelijke hang naar vrijheid en tempo. De VID toont immers aan dat op vijftien kilometer snelweg waar de snelheid van 100 naar 80 is gegaan, de files qua lengte en tijdsduur met naar liefst dertig procent zijn gestegen. Net zo weinig verrassend zijn de reacties van de linkse partijen. Zij geloven in de heilzame effecten van langzamer rijden. Het is voor hen dus nog geen uitgemaakte zaak dat 80-kilometer rond de steden files alleen maar verlengt. Mocht dat toch zo zijn, dan stappen ze over naar het andere argument: hoofddoel van de 80-kilometerzones is niet zo zeer het bestrijden van files, maar het schoner maken van de lucht. De luchtkwaliteit kan beter worden als er buiten de files urenlang minder hard wordt gereden. Om het ingewikkelder te maken: critici trekken ook de betrouwbaarheid van de Vekeersinformatiedienst in twijfel. Dit commerciŽle instituut heeft nooit enig heil verwacht van lagere snelheden. Het ministerie van verkeer en waterstaat heeft kennelijk ook twijfels bij de waarnemingen van de VID. Althans, het ministerie van Peijs spreekt van "conclusies uit de losse pols". De minister wacht daarom, in ieder geval voor het grootste gedeelte van het traject, op de evaluatie die onder haar auspiciŽn tot stand komt. Dat duurt nog een paar maanden. Dat vindt het CDA veel te lang, maar de haast van die partij lijkt vooral ingegeven door de wens daadkrachtig over te komen en zo te verhullen dat het zich meer dan VVD en LFP, tegen de belangen van de automobilist keert.

Onder die omstandigheden is het raadzaam te wachten op betrouwbare gegevens. Ook al is het een illusie dat die de politiek uitkomst bieden. Want wie de luchtkwaliteit voorop stelt, blijft anders aankijken tegen fileleed dan diegenen die de belangen van autorijdend Nederland zwaar laten tellen. Dat de ANWB nu ook aandacht vraagt voor schone lucht, mag overigens wel een voorbeeld zijn dat er ook bij het gevoelige thema "auto", vooruitgang mogelijk is.

Peijs sleutelt aan 80-kilometerlimiet Den Haag

(NU-NL 4 april 2006) Minister Peijs (Verkeer) is bereid te sleutelen aan de 80-kilometerzone over de A12 tussen Voorburg en Den Haag. Voor het uitgaande verkeer is ze bereid in de spits een hogere snelheid toe te staan om de doorstroming te verbeteren, gaf ze dinsdag in de Tweede Kamer aan.

CDA-Kamerlid Van Hijum wil vanwege de toegenomen filedruk, waarbij de A12 de kroon spant, per direct af van de 80-kilometerzones rond de vier grote steden. De VerkeersInformatieDienst (VID) kwam dit weekeinde met cijfers over de groeiende files op die plekken. Peijs kwam haar partijgenoot deels tegemoet voor het stuk over de Utrechtse Baan bij Den Haag.

Binnen twee weken komt ze met maatregelen. Ze suggereerde dat voor het uitgaande verkeer in de spits de snelheidslimiet op 100 kilometer zal worden verhoogd.

Kamer wil af van 80-kilometerzones

(NU-NL 3 april 2006) Een meerderheid in de Tweede Kamer wil zo snel mogelijk af van de 80-kilometerzones op de rijkswegen rond de grote steden. CDA, VVD en LPF gaan dat bepleiten bij verkeersminister Peijs (CDA). Die wil echter eerst de uitkomst van onderzoek afwachten.

De Kamerleden Van Hijum (CDA), Hofstra (VVD) en Hermans (LPF) reageren op cijfers van de VerkeersInformatieDienst (VID). Daaruit blijkt dat de filedruk, de lengte van de files maal de duur, in de eerste drie maanden van 2006 met 19,2 procent is toegenomen.

Stijging filedruk

Dit is volgens de dienst in belangrijke mate te wijten aan de 80-kilometerzones, die op 1 november werden ingesteld op snelwegen rond de grote steden. Op die trajecten steeg de filedruk gemiddeld met 28,8 procent.

Luchtkwaliteit

Minister Peijs laat momenteel het effect van de snelheidsbeperking op de bij elkaar 25 kilometer ringweg onderzoeken. In juni zijn de resultaten bekend. "De VID heeft alleen de verkeersgegevens. In kaart moet nog gebracht worden hoe het staat met de luchtkwaliteit, waar het allemaal om is begonnen", aldus een woordvoerster. Een analyse naar het waarom van de files is verder nodig. "Er kunnen ook andere factoren in het spel zijn."

Langzaam rijden

Organisaties als Milieudefensie en Natuur en Milieu willen eerst de meetgegevens over de luchtkwaliteit zien. Beide vinden overigens al langer dat Peijs niet ver genoeg gaat. De zones zouden uitgebreid moeten worden. Er zou over de gehele lengte op de ringweg rond Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht niet harder dan 80 kilometer mogen worden gereden. "Het gaat nu om relatief kleine stukjes, waardoor automobilisten geregeld op de rem staan", aldus een woordvoerder van Milieudefensie.


De kritische mobilist 2006

Commentaar en kopij aan ons opsturen


Terug naar eerste pagina