De kritische mobilist (v/h Verontruste ANWB leden)

Brussel denkt aan Europese maximumsnelheid

(NU-NL 22 februari 2006) Europees Commissaris Barrot (Verkeer) gaat studeren op de mogelijkheid om Europese snelheidslimieten in te voeren. De EU-landen zouden dan hun maximumsnelheden op elkaar moeten afstemmen.

"Ik kan vandaag niet zeggen welke snelheid ik graag wil invoeren", zei de EU-commissaris. "Het zal afhangen van de infrastructuur, zoals de
soort weg en de omgeving. Ik wil deskundigen uit de EU-landen samenbrengen en dan kunnen we de regels harmoniseren."

De commissaris denkt zo de veiligheid van het verkeer te verbeteren. Het kan bijvoorbeeld betekenen dat er limieten gaan gelden op de Duitse Autobahn. Automobilisten op autowegen in Duitsland mogen nu in principe zo hard rijden als ze kunnen.

De Duitse fabrikanten van snelle wagens als Porsche en Mercedes hebben zich steeds tegen de limieten uitgesproken.


De kritische mobilist 2006

Commentaar en kopij aan ons opsturen


Terug naar eerste pagina