De kritische mobilist (v/h Verontruste ANWB leden)

Nog maar heel kort geleden werden vooral ter bescherming van omwonenden (geluid, fijn stof) en milieu (broeikasgassen) snelheidsbeperkingen voor auto's rond onze grote steden ingevoerd. Dit mede om een gebaar van goede wil richting EU te maken omdat de luchtvervuiling hier alle normen ver overschrijdt waardoor bouwplannen in de Randstad bedreigd worden. Nu is er een voorlopig rapport dat stelt dat deze snelheidsbeperking bij Den Haag en Utrecht waarschijnlijk niet goed helpt tegen files, waarop de CDA weer hard roept (de gemeenteraadsverkiezingen zijn nabij...) dat we maar gauw weer hard moeten gaan rijden. Het zou hierbij best kunnen zijn dat de files plaatselijk gegroeid zijn omdat het vervoersaanbod de afgelopen maanden is toegenomen. Het is daarom beter als de CDA rustig afwacht tot de definitieve cijfers er zijn, niet alleen die over files, maar ook over geluid, fijn stof en broeikasgassen, voordat de politiek zich uitspreekt op basis van een INTEGRALE afweging ten opzichte van de oorspronkelijke doelen. Ook al zullen die cijfers er pas NA de komende verkiezingen zijn. (EvD)

Meer files of niet, 80 km blijft 80 km

(AD 28 januari 2006) Op de snelwegen rond de vier grote steden is en blijft de maximumsnelheid 80 kilometer per uur. Dat heeft minister Peijs van Verkeer gisteren laten weten. Zij reageerde op cijfers van de Verkeersinformatiedienst, waaruit blijkt dat sinds de invoering van de 80-kilometerzones de files zijn toegenomen.

Volgens Peijs geldt dit vooral voor Den Haag en Utrecht. Zij wees er op dat de snelheidsbeperking nog maar kort geleden, op 1 november, is ingevoerd. Er is dus nog maar weinig ervaring mee opgedaan, aldus Peijs.

Bovendien bleek in Den Haag de snelheidscontrole, die hardrijders in het gareel moet houden, niet te werken. Doordat automobilisten dit in de gaten kregen ontstonden alsnog grote snelheidsverschillen en files, denkt de minister. Zij vindt het te vroeg om nu al conclusies te verbinden aan de filecijfers.

De Tweede Kamer is bezorgd. Zo heeft Peijs eigen partij, het CDA, ‘groeiende twijfel’ over het nut van de 80-kilometerzones. Kamerlid Van Hijum wil voor de zomer weten wat de effecten zijn op luchtkwaliteit, doorstroming op de weg en verkeersveiligheid. ,,Als de situatie niet verbetert, moet de maatregel teruggedraaid worden.’’

Belangrijkste doelstelling van de snelheidsbeperking is het terugdringen van de uitstoot van CO2.


De kritische mobilist 2006

Commentaar en kopij aan ons opsturen


Terug naar eerste pagina