De kritische mobilist (v/h Verontruste ANWB leden)

In Nederland worden de Europese normen voor luchtverontreiniging al vele jaren overschreden. Gevolg meer dan 6.000 doden per jaar alleen al door het fijn stof uit de dieselmotoren, zo'n 6 keer meer dan het aantal jaarlijkse doden door verkeersongevallen. Toch doet het Nederlandse kabinet al lang nauwelijks meer dan lobbyen in Brussel om de wetenschappelijk vastgestelde normen op te rekken en uitstel voor noodzakelijke maatrgelen te bepleiten. Itali pakt het probleem daarbij vergeleken veel serieuzer en resoluter aan en de Italianen pikken dat, immers het gaat om hun eigen welzijn.

En autoloze zondag per jaar is voor de huidige coalitiepartners in het Nederlandse kabinet al niet bespreekbaar. Tijd voor een wisseling van de wacht of een snelle herbezinning bij de huidige coalitiepartijen? In elk geval tijd voor het einde aan een "gepolder" waarbij in de eerste plaats wordt geluisterd naar winkeliers, supermarkten, autoclubs en bezineverkopers en dan pas naar de burger. (EvD)

Rijverbod wegens luchtvervuiling in Italiaanse steden

(NU-NL 22 januari 2006) In negen plaatsen in vijf Italiaanse regio's moeten de inwoners zondag tussen tien uur 's ochtends en zes uur 's avonds hun auto's, motoren en scooters laten staan. Wegens overschrijding van de EU-norm voor luchtvervuiling geldt acht uur lang een rijverbod.

De afgelopen dagen waren er al verkeersbeperkende maatregelen genomen in een aantal grote steden, zoals Milaan en Rome. Daar mochten auto's met oneven kentekennummer alleen op oneven dagen rijden en auto's met even nummer alleen op even dagen. Zondag verbood Rome acht uur lang alle gemotoriseerd particulier verkeer, evenals Turijn en zeven kleinere steden, waaronder Cremona, Trento en Verona.


De kritische mobilist 2006

Commentaar en kopij aan ons opsturen


Terug naar eerste pagina