De kritische mobilist (v/h Verontruste ANWB leden)

Hieronder 2 artikelen over maatregelen tegen snelheidsovertreders. Nu steeds meer radiostations en zelfs computertijdschriften *) aandacht geven voor "legale" flitspaaldetectie, is het goed dat de trajectcontrole rond de grote steden effectief blijkt tegen hardrijders. Daar zal het gekke initiatief om snelheidsbekeuringen als risico te verzekeren, weinig aan afdoen. (EvD)

*) artikel in ComputerTotaal om navigatiesystemen te benutten voor waarschuwingen voor flitspalen. Dit verklaart de gevaarlijke rem-manoeuvres op 80km- en 100km-wegen net voor verdekt opgestelde fltspalen!

Aantal hardrijders rond grote steden gedaald

(NU-NL 13 januari 2006) De trajectcontrole rond Amsterdam, Utrecht, Rotterdam en Den Haag heeft ervoor gezorgd dat het aantal weggebruikers dat harder rijdt dan toegestaan sterk daalt. Dat blijkt vrijdag uit eerste cijfers van Bureau Verkeershandhaving Openbaar Ministerie (BVOM).

Uit de cijfers van het BVOM blijkt dat 85 tot 99 procent van de automobilisten zich houdt aan de snelheidslimiet. Voor de invoering van de trajectcontrole reed naar schatting 20 procent van de weggebruikers te hard. Dit percentage is op de meeste baanvakken sterk gedaald. Sinds 1 november geldt rond de vier grote steden een maximale snelheid van 80 kilometer per uur. De eerste weken na de invoering stonden er meer files dan voorheen. De 'nieuwe' files zouden ontstaan doordat automobilisten op de rem gaan staan bij het naderen van de zones. Sinds begin december 2005 is de trajectcontrole in werking gesteld en worden alle auto's gecontroleerd op hun snelheid.

Trajectcontrole

De trajectcontrole houdt bij Amsterdam het verkeer in de gaten op de A10 West tussen knooppunt Nieuwe Meer en Coentunnel, bij Rotterdam op de A20 tussen knooppunt Kleinpolderplein en Terbregseplein en bij Utrecht het verkeer op de parallelbanen A12 tussen knooppunt Oudenrijn en Lunetten. Bij Den Haag wordt het verkeer tussen het Prins Clausplein en de Utrechtsebaan, de A12, gecontroleerd. In alle steden wordt de snelheid in beide richtingen gemeten.

80 km per uur

Rond Amsterdam en Rotterdam houdt volgens de cijfers van het BVOM 99 procent van de automobilisten zich aan de maximale 80 kilometer per uur. Rond Den Haag wordt nog niet bekeurd. Het trajectcontrolesysteem zit in een laatste testfase en werkt nog niet optimaal. Op de hoofdrijbaan van de A12 bij Utrecht, tussen Ouderijn en Lunetten, rijdt 15 procent nog te hard. De maximale snelheid is hier 100 kilometer per uur. Op de parallelbanen van de A12 rond Utrecht, waar een snelheidlimiet van 80 kilometer per uur geldt, wordt wel aan de snelheid gehouden. BVOM heeft op de hoofdrijbaan extra borden geplaatst om weggebruikers beter te informeren over en te attenderen op de snelheidslimiet. BVOM verwacht dat het aantal snelheidsduivels rond Utrecht dan ook zal afnemen.

"De cijfers zijn heel redelijk voor deze relatieve korte periode dat de trajectcontrole werkt", aldus een woordvoerder van het BVOM. "Maar we zijn pas tevreden als het percentage op alle baanvakken rond de 99 procent zit." Om hoeveel auto's het precies gaat, kan het BVOM niet zeggen. "Dit zijn echt de eerste evaluaties. Concrete aantallen van bekeuringen ontbreken nog."

De maximale snelheid is rond de grote steden verlaagd naar 80 kilometer per uur om de luchtkwaliteit in de omgeving te verbeteren. Bij trajectcontrole hangen camera's op verschillende punten langs de weg, die opnames maken van ieder passerend voertuig. Met deze beelden berekent een computer de gemiddelde snelheid. Ligt die hoger dan de maximumsnelheid, dan krijgt de weggebruiker een bekeuring thuis gestuurd.

Als onderstaande mededeling op 1 april in de krant had gestaan, hadden we het begrepen. Het schijnt echter een serieus initiatief te zijn en politici reageren erop alsof het echt waar is. Het lijkt mij de vraag of "Bisso" echt gaat uitkeren gezien de in verhouding tot de boetes lage jaarpremie. Gelukkig dat de Nederlandse verzekeraars niet overwegen om dit slechte voorbeeld te volgen. En mooi van minister Donner dat hij de snelheidsmaniakken eerder in de bak wil stoppen, als een verzekering de boetes zou gaan afdekken. (EvD)

'Verzekering' voor snelheidsbekeuringen

(NU-NL 14 januari 2006) Snelheidsmaniakken kunnen zich tegenwoordig indekken tegen bekeuringen voor te hard rijden. Het Zweedse bedrijf Bisso (Buy Indemnity Speed Security Online) biedt sinds kort in Nederland "economische bescherming" voor snelheidsbekeuringen en parkeerbekeuringen. Dat meldde het Assurantie Magazine, vakblad voor de verzekeringsbranche.

Voor 30 euro per jaar kunnen automobilisten de verzekering afsluiten. Het bedrijf vergoedt vervolgens per jaar maximaal twee snelheidsboetes voor bij elkaar 350 euro en/of een onbekend aantal parkeerbekeuringen.

Het eigen risico voor de automobilisten is 15 procent bij de snelheidsovertredingen en 50 procent bij parkeerboetes. Bisso noemt de dienst overigens geen verzekering.

Donner

Minister Donner (Justitie) vindt het initiatief onwenselijk. "Een verzekering tegen boetes is in strijd met de wet. Maar dit is een soort omslagstelsel, waar we formeel niet veel tegen kunnen doen. Wij kunnen er dan vrijwel niet achter komen wie de boete betaalt of welke afspraken iemand daarover maakt. Zulke afspraken zijn ook niet in strijd met de wet", zei Donner in de marge van een EU-vergadering zaterdag in Wenen. "Het effect kan echter wel zijn dat de rechter hardrijders vaker een celstraf gaat opleggen. Daar kun je je niet tegen verzekeren, dus dan moeten we daar maar voor kiezen. Dat is primair aan de rechter om te bepalen, maar als er één slim kan zijn dan kunnen er ook twee slim zijn." Donner waarschuwt de eventuele deelnemers wel voor het omslagsysteem: "Het effect daarvan is vaak dat mensen alle remmen los gooien en ze uiteindelijk duurder uit zijn."

Celstraffen

Ook Tweede-Kamerlid Aleid Wolfsen (PvdA) reageert in de Telegraaf 'verbijsterd' op de nieuwe verzekering. Hij pleit voor celstraffen voor hardrijders die een boete proberen te ontduiken. "Een rechter mag dat opleggen in plaats van een boete." Kamerlid Boris van der Ham (D66) zegt in de ochtendkrant dat het niet zo kan zijn dat 'mensen met een dikkere portemonnee op zo'n manier onder boetes uitkomen'.

Goede zeden

Het Verbond van Verzekeraars keurt de noviteit af. "Dit mag geen verzekering heten want dit is alles behalve een verzekering", aldus een woordvoerder. "Het druist in tegen de wet, de openbare orde en de goede zeden. Je overtreedt de wet als je te hard rijdt, of dat nu per ongeluk of met opzet is."

Volgens de zegsman zijn er geen Nederlandse verzekeringsmaatschappijen die een dergelijke regeling zullen gaan aanbieden.


De kritische mobilist 2006

Commentaar en kopij aan ons opsturen


Terug naar eerste pagina