De kritische mobilist (v/h Verontruste ANWB leden)

Jammer die kop van AD. "Brussel maakt diesel duurder". Volgende keer maar "Brussel maakt diesel veel schoner" boven dit op zich positieve bericht ? Het Nederlands Dagblad gaat wat serieuzer en dieper in op de problematiek (EvD)

'Autolobby remt politici af'

(Nederlands Dagblad 22 december 2005) De Europese Commissie wil eind 2008 alleen voor nieuwe automodellen met een dieselmotor strengere milieunormen invoeren. Staatssecretaris Van Geel (milieu) gaat het nog niet snel genoeg. De automobiellobby trapt teveel op de rem, vindt hij.

,,Het is steeds weer dezelfde routine. De autolobby komt langs en er gaat weer iets van de normen af. De invloed van de industrie op het Europese Parlement is niet zo groot, maar het ligt anders bij de Europese Commissie en de nationale regeringen. Met name van landen met een grote eigen autoindustrie.''

Staatssecretaris Van Geel (milieu) ziet in de nieuwste Europese normen voor dieselauto's nog geen aanleiding om de Commissie en de autoindustrie met complimenten te overladen. Integendeel. Het is te weinig, te laat, luidt de boodschap van Van Geel. De lobby van de Europese auto-industrie heeft een te grote invloed op de politieke besluitvorming, vindt hij.

Tijdens een spreekbeurt voor de Vereniging van Europese Journalisten (VEJ) in Den Haag vergeleek Van Geel de auto-industrie gisteren met de Amerikaanse tabakslobby die decennialang volhield dat roken niet schadelijk was voor de volksgezondheid.

,,Het is hetzelfde mechanisme als bij de sigarettenindustrie. Een beetje meebuigen, handige public relations. Maar in wezen heel conservatief zijn, veranderingen tegenhouden. Het is mogelijk binnen tien jaar auto's te maken die geen schade meer berokkenen aan onze gezondheid, maar de industrie verschuilt zich achter actieprogramma's met slappere normen.''

De Europese Commissie besloot gisteren dat roetfilters eind 2008 standaard worden in nieuwe modellen dieselauto's. Als het Europese Parlement en de Europese ministers op tijd instemmen, wordt de uitstoot van schadelijk fijnstof in de Unie aanzienlijk teruggedrongen. ,,Een drastische en belangrijke stap om Europa schoner te maken'', aldus Eurocommissaris Verheugen. Maar Europarlementariërs wezen er meteen op dat de nieuwe milieueisen na 2008 niet gelden voor 'oude' automodellen. ,,Nu kunnen dus nog jarenlang milieu-onvriendelijke wagens op de markt komen'', aldus PvdA'er Corbey.

Roetfilters

Van Geel wil in Nederland roetfilters al twee jaar eerder verplicht stellen en dan voor álle nieuwe auto's met een dieselmotor. Dat zou volgens de staatssecretaris kunnen betekenen dat er bijvoorbeeld geen Volkswagen-diesels meer in de showroom staan. Eigen schuld, dikke bult. ,,Volkwagen heeft heel lang liggen slapen, wilde niet aan de roetfilters. Een bedrijf als Toyota loopt al jaren voorop, maar daar leert men dus niets van.''

Volgens Van Geel heeft de dominantie van de auto-industrie er inmiddels voor gezorgd dat de normen voor nieuwe auto's in China nog strenger zijn dan in Europa.

Niet terecht

De organisatie van garagehouders en automobielbedrijven Bovag/Rai vindt de kritiek van Van Geel niet terecht. ,,Het probleem ligt juist bij de Europese politiek die steeds regels wijzigt en geen lange termijndoelstellingen formuleert'', aldus woordvoerder Rob Boon.

De strengere normen die Van Geel bepleit voor Nederland alléén zullen volgens Bovag/Rai op een 'drama' uitlopen voor de industrie en garagehouders. ,,Bovendien kan het wettelijk niet, wat Van Geel wil. Je kunt de grenzen niet sluiten voor auto's die in een ander land wél een Europese typegoedkeuring hebben.''

Brussel maakt diesel duurder

(AD 21 december 2005) Nieuwe dieselauto’s moeten eind 2008 standaard zijn uitgerust met een roetfilter, dat ze een kleine 400 euro duurder maakt. De auto’s zullen daardoor tot 80 procent minder kleine en voor de gezondheid bijzonder schadelijke stofdeeltjes uitblazen.

Volgens vice-voorzitter Günter Verheugen (Industrie) van de Europese Commissie, die de maatregel gisteren bekendmaakte, loopt Europa hiermee voorop in de wereld.

Nog maar twee weken geleden uitte de Nederlandse staatssecretaris Van Geel (Milieu) juist ernstige kritiek op Brussel, omdat nieuwe eisen voor dieselauto’s zo lang uitbleven.

Nederland ziet zich gedwongen tot steeds lagere maximumsnelheden (30 in de bebouwde kom, 80 op ringwegen rond grote steden) omdat ons land in sommige verstedelijkte gebieden op geen stukken na aan de luchtkwaliteitsnormen voldoet. In een aantal gemeenten heeft dat al bouwplannen in gevaar gebracht.

Verheugen wil ook de suv’s aanpakken. Voor deze grote, luxe terreinwagens gelden straks dezelfde emissienormen als voor gewone personenauto’s. Nu worden ze veelal behandeld als kleine vrachtwagens.

Om tot een schoner wagenpark te komen kondigde de Commissie ook wetgeving aan die overheden voorschrijft dat straks een kwart van de bussen, vuilnisauto’s en andere vrachtwagens die ze nieuw aanschaffen, aan extreem hoge uitstootnormen voldoet. Het effect daarvan op de uitstoot van het bus- en zware vrachtvervoer is niet zeer groot, maar de belangrijkste winst van deze wet is dat de auto-industrie een vaste basis krijgt om zonder al te grote risico’s te investeren in de ontwikkeling en productie van schonere motoren.


De kritische mobilist 2005

Commentaar en kopij aan ons opsturen


Terug naar eerste pagina