De kritische mobilist (v/h Verontruste ANWB leden)

De CDA volgt een zig-zag-koers wat betreft de kosten en de milieuvriendelijkheid van de auto. Het ene moment kiest de commissie o.l.v. CDA'er Theo Rietkerk voor waterstof tanken in 2015, het volgende moment wordt het geplande duurder maken van de mensgevaarlijke diesel -alleen al in Nederland 6000 doden per jaar- in het zicht van de verkiezingen in 2006 weer teruggedraaid. Dagblad Trouw toont zich boos in een redactioneel commentaar en met die krant ook veel lezers. (EvD)

Die paar centen voordeel aan de pomp gaan regelrecht ten koste van het milieu

(Trouw 19 aug. 2005) Even leek het het kabinet de smerige Nederlandse lucht dan toch serieus te nemen. Met prinsjesdag, zegde staatssecretaris Van Geel toe, wordt een reeks stevige maatregelen gepresenteerd om de luchtkwaliteit te verbeteren. Dat werd tijd. Maar inmiddels raakt het beloofde pakket behoorlijk uitgedund.

Het valt te betwijfelen of het kabinet op enige schaal de maximumsnelheid wil verlagen naar tachtig kilometer per uur. In de Drechtsteden helpt het alvast niet, maakte minister Peijs onlangs bekend. Daarmee riep zij de vraag op in hoeverre langzamer rijden elders wel helpt. En deze week was het opnieuw raak. Een verhoging van de dieselaccijns is van de baan, heeft het kabinet besloten.

Die verhoging van de dieselaccijns was bedoeld om gebruik van milieuvriendelijke bio-brandstof te financieren. Dergelijke structurele maatregelen zijn van levensbelang -letterlijk, want mensen gaan aantoonbaar eerder dood door vieze lucht. In plaats daarvan kiest het kabinet voor een gebaar naar automobilisten, die zich ergeren aan de hoge brandstofprijzen. Dure benzine betekent een meevaller voor het rijk, via de hogere accijns-inkomsten.

Die meevaller sluist het kabinet nu terug naar de automobilisten door de accijns op benzine en diesel volgend jaar niet te verhogen. Automobilisten zijn per slot van rekening kiezers -een nobeler motivatie valt helaas niet te verzinnen.

En dus mogen diesel-rijders ongehinderd door karren, terwijl de onfortuinlijke mensen die vlakbij de snelweg wonen hun kwalijke uitlaatgassen blijven inademen.

Dat het kabinet is gezwicht voor de machtige autolobby is ronduit treurig. En welke kant het CDA op wil met het autoverkeer is inmiddels volstrekt onduidelijk. De partij die in het recente verleden niet terug bleek te deinzen voor dubbeldeks snelwegen, leek dit voorjaar een veelbelovende ommezwaai te maken. Een commissie van oud-kamerlid Rietkerk keek zelfs vooruit naar 2015: dan zou waterstof tanken aan de pomp mogelijk moeten zijn.

Als puntje bij paaltje komt, valt het bar tegen, zo bewijzen CDA-bewindslieden Peijs en Van Geel. Het kabinet waarvan zij deel uitmaken, toont zich nog steeds niet doordrongen van de ernstige gevolgen van vervuilde lucht.

De Brusselse regels die daar iets aan moeten doen, zouden feitelijk moeten worden omarmd. Daar wordt de kiezer uiteindelijk beter van, niet van een paar centen voordeel aan de pomp.

Twee van 11 lezersreacties

En ik adem met volle teugen de benzinedampvrije Surinaamse lucht in, zonder me te hoeven ergeren aan de ego´stische Nederlandse auto-eigenaren ... Kom niet aan de 21e eeuwse heilige koe en haar voedsel, want dan komt de Nederlander in opstand.

M.N. (19-08-2005, 03:22:45 uur)

Het kabinet denkt politiek niet verder dan de as. verkiezingen, waarbij ze overigens weggevaagd zullen worden. Men bevriest accijns en wil tevens rekeningrijden invoeren? Gekker moet het niet worden. Overigens krijgen ze niemand meer vrijwillig uit de auto omdat openbaar vervoer te sterk achteruit is gegaan, met name de Spoorwegen. Accijns is de enige eerlijke manier van "rekening rijden". Tolheffingen leidt alleen tot anti-productieve werkverschaffing. Modder nog maar wat aan daar in Den Haag, jammer dat de kiezer overal voor op draait, ook voor de zgn lastenverlichtingen die altijd een sigaar uit eigen doos blijken te zijn.

G.A. (19-08-2005, 06:28:36 uur)


De kritische mobilist 2005

Commentaar en kopij aan ons opsturen


Terug naar eerste pagina